Gentofte Kommune skriver bæredygtighed på indkøbssedlen

Ny udbuds- og indkøbspolitik skal sikre, at Gentofte Kommunes udbud og indkøb bliver mere bæredygtige – både set i et klima- og miljømæssigt, socialt og økonomisk perspektiv.

Gentofte Kommune vil fremover have større fokus på bæredygtighed, når der handles ind, hvad enten det gælder mad til daginstitutioner eller plejeboliger, renovering af skoler, hjælpemidler, kørsel, legetøj m.v. Det ligger fast, efter kommunen netop har vedtaget en ny udbuds- og indkøbspolitik, der udstikker en ny kurs for kommunens samlede indkøb, der hvert år løber op i ca. to mia. kroner.

– Med en indkøbsvogn af vores størrelse kan vi være med til at flytte markederne i en mere bæredygtig retning, og den mulighed skal vi gribe, siger borgmester Michael Fenger.

Udover fornuftige priser skal udbuds- og indkøbspolitikken nemlig sikre, at kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser også er bæredygtige klima- og miljømæssigt og socialt.

– I Gentofte Kommune har vi en sund og robust økonomi. Det skal vi blive ved med at have. Men ligesom vi ikke bruger flere penge end højst nødvendigt, skal vi heller ikke bruge flere naturressourcer eller sætte et større klimaaftryk end højst nødvendigt. Det er vores klare ambition med den nye politik, siger Michael Fenger.

Tredobbelt bundlinje

Med den nye udbuds- og indkøbspolitik placerer Gentofte Kommune sig i feltet af ambitiøse kommuner, når det gælder grønne, kommunale indkøb. I praksis vil kommunen stille større krav til bæredygtighed, når opgaver sendes i udbud og hvert år opgøre klimaaftrykket på de varer og serviceydelser, kommunen køber.

Hvor der tidligere kun var en økonomisk bundlinje at tage højde for, er der nu i praksis tale om en tredobbelt bundlinje, fortæller kommunens økonomidirektør, Helle Wagner Gehlert.

Ved at gøre indkøbene op både økonomisk, klima- og miljømæssigt og socialt, vil der fremover kunne træffes beslutninger på et mere oplyst grundlag, der fx kan bruges til at sætte skub i en mere cirkulær økonomi, fortsætter økonomidirektøren.

– Det handler om at se på de ressourcer, vi har til rådighed – uanset om det er de økonomiske, menneskelige eller klima- og miljømæssige ressourcer. Med udbuds- og indkøbspolitikken bliver konsekvenserne af vores valg mere synlige, som jeg tror får stor indflydelse på, hvordan vi som organisation ser på vores ansvar for at bidrage til et mere bæredygtigt forbrug, siger Helle Wagner Gehlert.

Social bæredygtighed

Når det gælder social bæredygtighed, vil Gentofte Kommune også fortsat gå forrest, så der som i dag stilles særlige krav til kommunens leverandører. Både krav om elev- og lærlingepladser og krav til løn- og arbejdsforhold, så kommunen er med til at sikre et mere bæredygtigt arbejdsmarked.

Den nye udbuds- og indkøbspolitik blev vedtaget i Økonomiudvalget d. 6. december 2021 og i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev