Gentofte Kommunes Klimapris uddeles for første gang til Gentofte Mødes fredag d. 2. september 2022. Prisen går til Aurehøj Gymnasium for deres store engagement i Ungescenen på Klimafolkemødet og gymnasiets vedholdende indsats for at tænke klima ind i skoleskemaet for alle elever.

Borgmester Michael Fenger ønsker Aurehøj Gymnasium tillykke med Klimapris 2022 og motiverer tildelingen således:

“Med sit stærke fokus på klima og bæredygtighed giver Aurehøj Gymnasium eleverne en bred forståelse af globale og lokale bæredygtighedsudfordringer og understøtter med deres tilgang elevernes egen handlekraft. Det er meget imponerende, som Aurehøj eksempelvis har engageret alle elever og årgange i Klimafolkemødet. Det er et stærkt signal om, at vi alle må forholde os til klima og grøn omstilling og en stor inspiration for alle.”

Under Klimafolkemødet i 2021 stod Aurehøj Gymnasium for et to-dages program, som blev live-streamet, så efterskoleklasser og gymnasieklasser fra hele landet kunne følge med. På torsdag d. 1. september, hvor Klimafolkemødet finder sted igen, involverer Aurehøj Gymnasium alle skolens elever i mere end 20 workshops om klima og bæredygtighed og sætter spot på bl.a. bæredygtige studierejser og grønne karrierevalg.

“Klima og verdensmål skal tænkes ind i gymnasieskolen hele vejen igennem og ind i skoleskemaet. Det er ikke et modebegreb eller noget, der går over igen, men en helt konkret virkelighed med udtørrede flodlejer og afsvedne marker lidt længere nede i Europa. Vi skal som gymnasium understøtte eleverne i at forholde sig til den situation. Ikke kun i forhold til, hvad vi kan gøre for at forhindre forandringerne, men også hvad vi skal gøre, når forandringerne er her.” Det mener Anette Hestbæk, som er rektor på Aurehøj Gymnasium, og klimaet fylder også på Aurehøj resten af året, hvor eleverne bl.a. arbejder med FNs verdensmål i en innovationsuge, samler affald med Danmarks Naturfredningsforening og skaber gode vilkår for bierne i en biodiversitetshave på skolens grund.

Kom med til prisoverrækkelsen og hør om Aurehøj Gymnasiums arbejde

Alle er velkomne til prisoverrækkelsen, hvor Aurehøj Gymnasium vil fortælle om deres arbejde. Det foregår til Gentofte Mødes fredag d. 2. september kl. 19.45. I Byens Hus på Hellerupvej 22-26.

Om Gentofte Kommunes Klimapris

Det kræver handling fra alle sider, hvis vi i Gentofte skal lykkes med at reducere vores klimaaftryk med 90% i 2030. Med Klimaprisen ønsker Gentofte Kommune at anerkende klimainitiativer fra borgere, virksomheder, foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Klimaprisen gives til aktuelle initiativer, der har en nytænkende tilgang til løsning af konkrete klimaudfordringer og omsætter FNs verdensmål lokalt og konkret.

Gentofte Kommune har siden 2009 uddelt en årlig Miljøpris. Fra 2022 har kommunen ændret navn, uddelingskriterier, udvælgelsesproces og uddelingstidspunktet. Det er dermed første gang Klimaprisen uddeles. Ud over æren får prismodtageren 25.000 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev