Mosehornugle, frynseflagermus og hedepletvinge er eksempler på arter, som vi risikerer forsvinder fra Danmark. Men rundt omkring i kommunerne trives truede arter i den lokale natur, skriver Naturfredningforeningen i en pressemeddelelse.

I alt 2.262 plante- og dyrearter anses i Danmark for at være truede på kort eller lang sigt. De er rødlistede. Truede arter er alt lige fra planter og blomster, svampe, insekter, fugle og pattedyr. Faktisk er hvert fjerde pattedyr, der lever i Danmark i dag, truet.

Det er bl.a. pattedyr såsom odderen, hasselmusen og skovmåren, og det er fem forskellige arter af flagermus. For vores fugle gælder det, at hver tredje fugl er rødlistet. Det er over 60 arter af fugle.
Vi skal passe godt på naturen ude i kommunerne
Selvom der er arter som eksempelvis toplærke, der er kritisk truet og p.t. kun findes på få lokaliteter i Nordjylland, så er der også arter, hvor udviklingen er vendt igennem en forvaltningsmæssig indsats. Rundt omkring i landet trives truede arter i lokale naturområder.

Der er meget stor forskel fra kommune til kommune på antallet af rødlistede arter, og man kan ikke udpege “gode” eller “dårlige” kommuner ud fra antallet af rødlistede arter i kommunerne.
Der kan f.eks. netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne.

SE KORTET LIGE HER

Hasselmus Foto: Naturfredningsforeningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev