Gentofte Kommune, Park & Vej meddeler, at man ønsker at indgå aftale om afgræsning af arealerne i Ermelundsdalen – Ordrup Eng. Afgræsningen forventes, at ske med heste fra en nærliggende rideskole.

  • Afgræsningen forøger naturværdierne og biodiversiteten i området
  • Afgræsningen og hestene vil danne et landskab med større æstetisk værdi for naboer og besøgende
  • Der vil fortsat være adgang for offentligheden fra Ermelundsstien og Klampenborgvej
  • Hegningen er  ikke endeligt afsat.

Forsøget vil blive evalueret efter 3 år. Hvis nogen har spørgsmål eller kommentarer til projektet kan man henvende sig Park & Vej i Gentofte.

Heste græsser i Ermelunden, Foto: IDM

Tilmeld dig vores nyhedsbrev