1,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsnet dækker ikke udgiftsbehovet til flere ældre, kronisk syge og til stigende medicinpriser, mener HK Kommunal.

– Igennem mange år har personalet løbet alt for stærkt på hospitalsgangene. Den netop indgåede økonomiaftale ændrer desværre ikke ved, at der er for få hænder, der skal løse stadigt flere arbejdsopgaver. Sådan siger Lene Roed, formand for HK Kommunal, om Finansministerens aftale med Danske Regioner om næste års økonomi.

HK Kommunal

– De 1,3 milliarder kroner, sundhedsvæsnet får tilført med aftalen, er væsentligt mindre end de 2 milliarder, der er nødvendige for, at vi kan drive et fuldt tidssvarende sundhedsvæsen, siger Lene Roed, der blandt andre repræsenterer landets lægesekretærer.

Hun peger på, at medarbejderne har knoklet og udvist ekstraordinær stor fleksibilitet under coronaepidemien.

– Læger, sygeplejersker, sekretærer og de andre faggrupper skal oven i købet nu til at afvikle de mange udskudte behandlinger, coronaberedskabet har efterladt. Underfinansieringen af sundhedsvæsnet i 2021 kan betyde, at ansatte presses ud over al rimelighed, siger Lene Roed.

Med regionsaftalen skal hospitalerne finde 400 millioner kroner i effektiviseringer. Pengene skal blandt andet findes ved at ’omprioritere administration til patientnære opgaver’. HK Kommunals formand opfordrer til, at regionerne tænker sig grundigt om i den øvelse.

– Jeg må bare konstatere, at en effektiv administration er forudsætningen for, at læger og sygeplejersker kan udføre deres opgaver. Lægesekretærer kan frigøre rigtigt mange årsværk af behandlende personale. Jeg håber, regionerne vil lytte til de medarbejdere, der sidder med opgaverne ude på hospitalerne, lyder det fra HK Kommunals formand.  

Formanden kvitterer samtidig for, at sundhedsvæsnet bliver kompenseret fuldt ud for de mange ekstraudgifter, coronaberedskabet har medført.

Kontakter

Lene Roed, formand HK Kommunal, tlf. 24216431

Tilmeld dig vores nyhedsbrev