Gentofte Kommune har 19. november 2019 modtaget ansøgning om forlængelse af tilladelse til at retablere kystbeskyttelsesmuren på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, matr. nr. 31g, Gentofte.

Den tidligere tilladelse, der udløb medio september 2019, blev forlænget af Gentofte Kommune den 30. oktober 2019 frem til medio december 2019. Begrundelsen for behovet for forlængelse var forsinket byggeproces. I nærværende ansøgning begrundes behovet for forlængelse bl.a. med opdagelsen af en skæv spunsplade, der skal rettes.

Da det er tredje gang, der søges om forlængelse af tilladelse til færdiggørelse af kystbeskyttelsesmuren, har Gentofte Kommune fundet det nødvendigt at inddrage ekstern rådgivning i forhold til at vurdere de saglige begrundelser for forsinkelserne, samt en vurdering af tidsplanen for de resterende arbejder i forbindelse med færdiggørelsen.

Ansøgningsmateriale samt diverse bilag kan rekvireres hos Natur og Miljø.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til Natur og Miljø, miljo@gentofte.dk eller telefon 78 76 02 08 senest den 10. januar 2019.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev