HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om høring.

Hvorfor udleder man spildevand til vandmiljøet? Hvad gør spildevandet ved naturen, vandmiljøet og badevandet? Hvordan kan udledningerne reduceres? Og hvad koster en reduktion samfundet og den enkelte forbruger? “I HOFOR mener vi, at der er brug for en høring om udledning af spildevand til det danske vandmiljø, så viden om konsekvenserne kan indgå i den fremtidige politiske behandling af spørgsmålet,” siger HOFORs administrerende direktør, Lars Therkildsen.

Spring i havnen, foto: Hofor

Udvidelse og modernisering af det københavnske spildevandssystem har skabt så rent vand i havnen, at man kan bade i havnen de fleste sommerdage.

Medierne bringer for tiden mange historier om spildevand, der udledes til havet omkring Danmark. Anledningen var en ekstraordinær kommunal tilladelse til, at forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos i fem døgn kunne udlede mekanisk renset spildevand, imens en stor spildevandsledning blev forstærket for at muliggøre et nyt boligbyggeri i Nordhavn.

Overløb og andre udledninger af spildevand er imidlertid ikke kun enkeltstående, ekstraordinære begivenheder, men også en tilbagevendende – og nogle gange nødvendig – praksis i håndteringen af spildevandet. Med klimaforandringerne opstår der eksempelvis stadigt hyppigere kraftig regn og skybrud, der skaber situationer, hvor rensningsanlæg og kloakker ikke kan følge med vandmasserne. Det kan føre til oversvømmelse i gaderne eller overbelastning af rensningsanlæggene. Derfor ledes vandet gennem nødventiler til vandløb eller havet.

Mediernes beretning om det spildevand, der efter en såkaldt mekanisk rensning havner i vores vandmiljø, har vakt undren og forargelse mange steder, fordi vandet ikke er fuldstændig rent. Også blandt politikere, der kræver et totalt stop for udledning af spildevand. HOFOR er et af de danske forsyningsselskaber, der i disse år investerer milliarder i forbedring af spildevandssystemet. 20 milliarder investerer selskabet over de kommende år i skybrudssikring, klimatilpasning m.m. Disse initiativer vil cirka halvere HOFORs udledning til vandmiljøet – fra cirka. to procent til cirka en procent af den samlede mængde regn/spildevand (afhængig af, hvor meget det regner).

“Men hvad skal der til for at bringe udledningen helt ned til nul? Hvad er prisen? Hvilken miljømæssig betydning har en nulløsning? Og hvor stort er miljøproblemet på landsplan? I HOFOR tror vi på, at borgere og medier bør kende reglerne, økonomien og de øvrige vilkår for at reducere spildevandsudledningen. En høring med deltagelse af eksperter, interessegrupper, politikere, kommuner og forsyningsselskaber kan efter vores opfattelse give en række nødvendige svar, så en folkelig debat kan finde sted på et oplyst grundlag, inden politikerne skal træffe de rigtige valg,” siger Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR.

HOFOR forventer, at høringen kan afholdes i september måned.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev