HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om bygas:

HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025, meget alvorligt. Det gælder på alle HOFORs forsyningsområder, herunder bygassen, hvor man uden at blinke går efter, at bygassen skal være 100 pct. grøn i 2025. På den måde fremtidssikres bygassen. Samtidig spiller målsætningen perfekt ind i den nye regerings markante styrkelse af ambitionerne på klimaområdet.

I slutningen af 2018 indfasede Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, et nyt opgraderingsanlæg, der udvinder CO2-neutral gas af københavnernes eget spildevand og erstatter en del af den naturgas, der anvendes til produktion af bygas.

Det har medført, at bygassen hurtigt er blevet markant mere grøn. Det er faktisk gået endnu hurtigere, end HOFOR selv havde ventet. I juni satte man således en ny rekord, idet hele 44 pct. af bygassen var CO2-neutral denne måned.

“Det er supergodt og et enormt fremskridt, fordi vi sparer København for flere tusinde tons klimabelastende CO2, men vi stopper ikke her,” siger gaschef i HOFOR, Morten Stanley.

60 pct. i 2020

Han oplyser, at det næste delmål er, at bygassen, som 300.000 københavnere allerede bruger, skal være 60 pct. CO2-neutral allerede i 2020, altså næste år. Og han er meget klar på, hvordan det skal ske:

“Vi arbejder sammen med BIOFOS på at få mere biogas i bygasnettet. Den biogas, der er i bygasnettet i dag, stammer fra såkaldt udrådnet spildevandsslam fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre. Men for at sikre, at vi kan komme endnu højere op med andelen af biogas, er vi gået i dialog med flere aktører i vores forsyningsområde, hvor andre spildevands- og affaldsanlæg er oplagte samarbejdspartnere. Men vi ser også på nye teknologier, som f.eks. Power-To-Gas-løsninger, hvor el via elektrolyse omdannes til brint og muliggør lagring af el i naturgasnettet med tilhørende undergrundslagre.”

Det langsigtede mål er, at bygassen skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025, men Morten Stanley er ikke afvisende over for, at HOFOR kan nå det endnu hurtigere.

Københavnerne leverer selv gassen

Biogassen stammer fra slammet i spildevandet. Når københavnerne vasker op eller går på toilettet, bidrager de til produktionen af bæredygtig bygas. Når toiletvand og andet spildevand møder bakterierne i rådnetankene på BIOFOS’ spildevandsanlæg, gennemgår det biologiske materiale en forrådnelsesproces, der skaber biogas i form af metan og CO2. I stedet for at gassen ryger videre ud i atmosfæren og gør klimaet endnu varmere, behandler HOFOR gassen og sender den videre ind i gasnettet.

“Det er et godt eksempel på, at vi kan reducere CO2-udledningen ved at gøre tingene smartere. Når vi blander københavnernes “egen gas” i bygassen, reducerer vi CO2-udledningen. Det er da genialt,” slutter Morten Stanley.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev