Visionen om en havvindmøllepark, der kan levere grøn strøm til op til 300.000 husstande tæt på forbrugerne i Øresundsregionen, er rykket et stort skridt nærmere – efter at Energistyrelsen har godkendt projektets miljørapport. Afgørelsen betyder, at projektet kan fortsætte, og at de nye havvindmøller kan være i fuld drift allerede i 2026.

Behovet for grøn strøm har aldrig været større, end det er lige nu. Og det vil kun blive endnu større fremover, når danskerne skal oplade et stigende antal elbiler, varme boligerne op med elektriske løsninger og producere fremtidens bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Samtidig har krigen i Ukraine sat fokus på nødvendigheden af selvforsyning på energiområdet.

Mandag 13. juni har Energistyrelsen godkendt miljørapporten af en ny havvindmøllepark i det sydlige Øresund, Aflandshage Vindmøllepark. Dermed er HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab kommet et vigtigt skridt tættere på visionen om at opføre nye havvindmøller tæt på hovedstaden, der kan hjælpe med at drive den grønne omstilling i Øresundsregionen.

Ifølge planen kan de nye havvindmøller, som HOFOR forventer at kunne opføre i 2025, være i fuld drift allerede i 2026. Herefter kan de producere grøn strøm, som svarer til op til 300.000 husstandes forbrug.

– Det er en god dag for den grønne omstilling. Energistyrelsen har nu godkendt miljørapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Dermed har projektet passeret en helt central milepæl. Det er vigtigt, for vi har mere travlt end nogensinde med den grønne omstilling, og senest har regeringen foreslået, at den danske havvindmøllekapacitet skal femdobles frem mod 2030. Aflandshage-projektet kan være med til at sikre, at hovedstadsområdet kan gå forrest, siger Henrik Plougmann Olsen, der er administrerende direktør for HOFOR, og fortsætter:

– Vi skal nu arbejde videre med den endelige godkendelse, og jeg vil gerne understrege, at det er en vigtig opgave for os at fortsætte dialogen med de borgere, organisationer og kommuner, der har udtrykt bekymring i forbindelse med høringsprocessen. HOFOR forventer snarest muligt at ansøge Energistyrelsen om en egentlig etableringstilladelse, som også vil komme i offentlig høring.

Bekymring for visuel påvirkning og fugletræk

Forud for Energistyrelsens godkendelse har projektets omfattende miljøundersøgelse været i offentlig høring. Energistyrelsen har modtaget i alt 91 høringssvar – fra danske myndigheder, borgere, NGO’er og virksomheder samt fra tyske og svenske interessenter i forbindelse med den internationale ESPOO-høring.

Et gennemgående tema i en del af høringssvarene har handlet om bekymring for den visuelle påvirkning samt for den mulige påvirkning af fugletræk over Øresund. Energistyrelsen har vurderet, at disse forhold er tilstrækkeligt belyst i miljørapporten for Aflandshage.

Energistyrelsen har samtidig i sin godkendelse tilkendegivet, at en kommende etableringstilladelse vil indeholde vilkår om overvågning af fugle- og flagermustræk over Øresund.

Hvad siger borgerne?

På trods af den bekymring, som har kunnet spores i en del af høringssvarene, viste en stor undersøgelse, som analyseinstituttet Megafon lavede i 2021, at der er en solid og bred folkelig opbakning til HOFORs havvindplaner.

9 ud af 10 af borgerne i de kystkommuner, hvorfra man vil kunne se de nye havvindmøller, er ifølge undersøgelsen positive over for at opføre flere havvindmøller i Øresund. Mens 8 ud af 10 er positive over for det konkrete Aflandshage-projekt.

Næste skridt i processen er, at Aflandshage Vindmøllepark skal have en egentlig etableringstilladelse fra Energistyrelsen. I den forbindelse vil der blive gennemført en særskilt, offentlig høring af HOFORs ansøgning om etableringstilladelse – forventet fra midten af juli.

Vedhæftet: Kort over vindmølleområdet med kabelkorridor samt afgrænsningshensyn i Øresund. Visualiseringer af scenarie med store møller (220 m) set fra toppen af Stevns Fyr, Jersie Strandpark, Ishøj Strandpark og Dragør Fort.

FAKTA: Aflandshage Vindmøllepark

HOFOR har foreslået en ny havvindmøllepark i det sydlige Øresund i et område, der ligger cirka 10 km fra Amagers Sydspids og cirka 8 km fra det nordlige Stevns. Vindmølleområdet er valgt af hensyn til afstanden fra kysten, den svenske territorialgrænse, den nærliggende lufthavn, befærdede sejlruter, Natura 2000-områder og primære fugletrækruter over Øresund. Aflandshage Vindmøllepark vil bestå af 26-45 moderne havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 meter til øverste vingespids. De vil være synlige fra store dele af kysten langs det sydlige Øresund og Køge Bugt. Møllerne vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne forsyne op til 300.000 husstande med grøn strøm. Aflandshage-projektet er blevet grundigt miljøvurderet, og miljøvurderingen har været i offentlig høring hen over vinteren. HOFOR arbejder desuden på en anden havvindmøllepark i Øresund, Nordre Flint Vindmøllepark, som er planlagt i et område nord for Øresundsbroen og cirka 5 km øst for Saltholm. Derudover ejer HOFOR halvdelen af Middelgrundens Vindmøllepark, der ligger ud for København, og som efter planen skal have en levetidsforlængende renovering i løbet af de kommende år.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev