Miljøministeren slog for nylig fast, at drikkevandet skal testes for yderligere10 PFAS-stoffer. I hovedstadsområdet kan alle HOFORs kunder dog fortsat trygt åbne for hanen – HOFOR har nemlig allerede testet vandet for de nye stoffer, og drikkevandet lever op til de nye krav.

    vandkande fyldes 3.png

Drik trygt vand fra hanen i hovedstadsområdet – det er allerede testet, at kvaliteten lever op til nye danske krav på vej.

Drikkevandet over hele landet skal undersøges for yderligere ti PFAS-stoffer. Det slog miljøministeren fast, da et nyt drikkevandsdirektiv blev sendt i høring. I hovedstadsområdet kan alle HOFORs kunder dog allerede nu trygt drikke vandet, for det er blevet undersøgt for de ti stoffer siden 2021. 

“Da kravene til PFAS blev skærpet af EU for snart to år siden, besluttede vi at undersøge drikkevandet for de ti stoffer, der nu er tale om. Derfor kan vi allerede nu sige, at hovedstadsområdets drikkevand lever op til de danske krav, der er på vej”, fortæller Anne Scherfig, som er områdechef for Vand Plan i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Da kravene til PFAS i drikkevandet blev skærpet i 2021, var der fra EU’s side også planer om at skulle undersøge for de ti stoffer. Derfor valgte forsyningsselskabet allerede dengang at begynde at teste vandet for flere stoffer, end de var pålagt.

Alle krav er overholdt
På alle HOFORs vandværker overholder drikkevandet de skærpede krav – også kravene til de nye stoffer. 

“Drikkevand fra HOFOR er sundt og overholder alle de kvalitetskrav, der er. Enkelte steder er vi dog bekymrede for fremtidens drikkevand, fordi vi finder PFAS i grundvandet. Der er også spor af PFAS i drikkevandet – men langt under de skærpede krav. Det er ikke et problem lige nu, men på sigt skal vi enkelte steder gøre noget. Vi er derfor i gang med at undersøge, hvordan vi bedst kan rense vandet for PFAS-stofferne – en løsning vi kan blive nødt til at bruge, indtil vi igen har helt rent grundvand”, forklarer Anne Scherfig og tilføjer, at de nuværende rensemetoder både kræver meget energi og giver et stort vandspild, derfor skal vandet kun renses, når det er nødvendigt.

Mere om test for PFAS:

Med den nye drikkevandsbekendtgørelse tilføjes 10 nye PFAS’er til listen over stoffer, der skal måles for i drikkevandet. Dermed skal der fremover testes for i alt 22 PFAS-stoffer. Kvalitetskravet for summen af de 22 PFAS-stoffer bliver 0,1 mikrogram/liter.HOFOR tester allerede for de 22 PFAS-stoffer. På nogle vandværker bliver der testet årligt og på vandværker, hvor der er større risiko helt op til ugentligt for de mange PFAS-stoffer.
          

Tilmeld dig vores nyhedsbrev