Er der et frivilligt initiativ eller en person, en forening eller gruppe, der har gjort en forskel for dig? Så er er det nu, du kan indstille kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris.

Foto ABW

Gentofte er fuld af stærke initiativer, virkelyst og idéer. Derfor uddeler Kommunalbestyrelsen årligt Initiativprisen. Prisen, der foruden æren udløser 25.000 kr., gives hvert år til en frivillig person, et frivilligt initiativ, en forening eller en nonprofitorganisation, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet, fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område eller inden for idræts- eller erhvervslivet.

Din kandidat
I 2023 gik prisen til initiativtagerne Martin Dahl og Thomas Strøbech og deres frivillige initiativ, Gentofte LIV – et åbent netværk, der har skabt konkrete resultater ved at samle lokale aktører og fokusere på det, vi er fælles om på tværs af sektorer og særinteresser.

Har du et forslag til, hvem der skal have prisen i år, så send din indstilling med navn og begrundelse til Gentofte Kommunes tovholder Per Sohl på ps@gentofte.dk sammen med kontaktoplysninger på den person eller forening, du indstiller. Per Sohl skal have dit forslag inden den 1. marts 2024.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev