Klamme offentlige toiletter: Hver fjerde københavner undgår at bruge offentlige toiletter Urin og fæces på brættet er ikke særsyn på offentlige toiletter i Region Hovedstaden, og det får mange til helt at holde sig frem for at bruge toiletter uden for hjemmet, viser en undersøgelse fra hygiejnevirksomheden Initial.

Glæden over at lette sin nødtørft på biografens, arbejdspladsens eller togstationens toilet er i den grad til at overse blandt danskerne. Faktisk undgår mange enhver form for fysisk berøring med toiletbrættet og vælger helt at holde sig. Det viser en undersøgelse, som analysevirksomheden Voxmeter har foretaget på vegne af hygiejnevirksomheden Initial. I undersøgelsen svarer 22 procent af københavnerne, at de er enige eller meget enige i, at de hellere holder sig end at bruge et toilet uden for hjemmet. Samtidig svarer 39 procent, at de enten ofte eller hver gang undgår fysisk berøring med toiletsædet. ”Undersøgelsen vidner om, at der generelt er brug for at forbedre hygiejnen på offentlige toiletter.

Det er uholdbart at så mange foretrækker helt at holde sig i stedet for at bruge et toilet udenfor hjemmet. Særligt på arbejdspladser og i virksomheder med kundekontakt – som restauranter, biografer og storcentre – er det helt nødvendigt, at de sanitære forhold er i orden, hvis ikke medarbejderne eller kundernes oplevelser skal lide knæk,” siger Maria Brix Balle, biolog og hygiejneekspert i Initial.

Hyppige møder med urin og fæces

Københavnernes manglende lyst til at komme i fysisk kontakt med toiletbrættet bunder ikke umiddelbart i, at vi er et sippet folkefærd. Faktisk bliver en stor del af befolkningen mødt af ganske ulækre oplevelser, når de åbner toiletbåsens dør. Således svarer 17 procent af de adspurgte, at de enten hver gang eller ofte oplever, at der er urin eller fæces på brættet på toiletter uden for hjemmet. Kun 11 procent af de adspurgte tilkendegiver, at de aldrig har oplevet det. ”Først og fremmest er det ganske enkelt ulækkert, at man ikke lige børster for bremseporet i kummen eller sørger for brættet er rent efter sig. Samtidig er problematisk, fordi urin og fæces er med til at sprede bakterier og dermed også infektioner og sygdomme mellem besøgende,” siger Maria Brix Balle. Ifølge Maria Brix Balle bør man altid gøre sædet på et offentligt toilet rent inden brug. Det mest optimale er, når der er adgang til en spritbaseret renseløsning, som giver toiletbesøgende mulighed for at rense sædet på under to minutter og dræbe op mod 99 procent af alle bakterier, men når det ikke er en mulighed, kan man også bruge sin egen medbragte sprit.

Trods hygiejneproblemer er de fleste af københavnerne flittige brugere af offentlige toiletter. Hver tredje københavner bruger et offentligt toilet på daglig basis, mens yderligere 21 procent benytter toiletterne et par gange om ugen. Om undersøgelsen Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter på vegne af Initial Hygiejneservice, søm hører under Rentokil Initial A/S. Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning i alderen 18-64 år. De i alt 1.001 respondenter er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, så undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev