Skovgårdskolen er en af Danmarks bedste skoler. Den ligger nr. 231 ud af i alt 1382 folkeskoler, når man måler på undervisningseffekt. Det har tænketanken CEPOS gjort, og resultatet kan du se her.

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten Afor eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.

Der er ingen statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgift pr. elev og elevens resultat-løft.

Landets bedste skole er den private Hay skolen i København, og samlet viser analysen da også, at frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne fagligt.

Gentofteskole

Tilmeld dig vores nyhedsbrev