Dansk Byggeri Hovedstaden og Dansk Byggeri Nordsjælland holder generalforsamling 9. november og hovedtemaet handler om hvordan ansættelse af flere flygtninge i håndværksvirksomheder kan smidiggøres. Ansættelsesprocessen er i dag præget af bureaukrati og manglende fleksibilitet fra kommunernes jobcentre, hvilket gør at flere virksomheder vælger flygtninge fra, da der skal bruges mange ressourcer på ansættelsen.

Flere virksomheder i hovedstadsområdet har allerede flygtninge i arbejde, og mester oplever, at de er glade for at være i arbejde og lære dansk. Men de er mange regler, der gør det besværligt at have flygtninge ansat – vi håber for eksempel, at man kan gøre den obligatoriske danskundervisning mere fleksibel, og helst så den ligger udenfor arbejdstiden“, fortæller formand for Dansk Byggeri i Hovedstaden Søren Tscherning.

Dansk Byggeri arbejder for, at man bør placere flygtningene der, hvor de har bedst chance for at komme i arbejde, og det er typisk i de større byer, hvorfor netop Dansk Byggeri Hovedstaden og Nordsjælland tager temaet op.

Gentofte Kommune skal i perioden marts 2016 til marts 2017 modtage 294 flygtninge – det er en tredobling i forhold til 2015.

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev