Idékataloget er fyldt med gode eksempler på brugbare byrum, og en værktøjskasse, der kan bruges, når man planlægger at inddrage seniorer.

Andelen af mennesker i alderen +65 stiger støt i Danmark. Seniorerne har stået for langt størstedelen af befolkningsstigningen siden 1998 og omkring hver 5. af borgerne i Danmark er i dag 65 år eller ældre. I takt med at sammensætningen af befolkningen ændrer sig, er behovet for at udvikle brugbare byer for seniorer derfor endnu mere aktuelt. Men hvad karakteriserer en brugbar by for seniorer? Hvilke fysiske rammer stimulerer et godt hvervdagsliv og gode oplevelser i byen, det være sig for alle aldersgrupper og specifikt for de +65-årige?

”Både det fysiske miljø og mulighederne for socialt samvær med andre har stor betydning for menneskers fysiske aktivitet, sundhed og livskvalitet, og det gælder i høj grad også for seniorer. Er byen brugbar, er det nemmere og sjovere at leve et aktivt, meningsfuldt og sundt hverdagsliv med høj livskvalitet. Vi håber med idékataloget at vise, hvad der kan gøre en by mere brugbar for seniorer – uanset om det er en landsby, forstad eller storby,” fortæller Helle Stentoft Dalum, sektionsleder i Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen.

”Vi vil også gerne bygge videre på den gode tradition vi har i Danmark, med at invitere borgere med i byudvikling for eksempel via borgermøder. Værktøjskassen kan give inspiration til, hvordan vi på forskellig vis kan inddrage endnu flere seniorer i byudvikling – både som specifik målgruppe og i samspil med byens mange andre brugere”.

Idékataloget og værktøjskassen bygger på en analyse af seniorers behov i byen. Mere end 50 seniorer mellem 65 og 99 år er blevet spurgt om deres ønsker, behov og brug af deres by. Der er gennemført interview i både store og små byer i alle landets regioner, og der er foretaget observationer i mange forskellige slags byrum. Analysen baserer sig desuden på litteraturstudier, interview med en lang række eksperter samt en afdækning af fremtidstrends, som er relevante for byudvikling målrettet seniorer. Idékataloget og værktøjskassen er udarbejdet med midler afsat i satspuljeaftalen for 2019-2022.

Sundhedsstyrelsen præsenterer de to publikationer på et gratis webinar 29. april 2021, kl. 12.30-15.00.

Læs mere her

Foto: ABW

Tilmeld dig vores nyhedsbrev