Illuma skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om DNA og hjerner:

Med hjælp fra Illuminas NovaSeq Sequencing system har et nyt samarbejde til formål at kortlægge sammenhængen mellem humant DNA og sygdomme gennem tiderne.

Novaseq Sequencing System, foto: Illuma

Illumina og Lundbeckfonden, center for GeoGenetik på Københavns Universitet i Danmark, udforsker i samarbejde forholdet mellem evolutionshistorien for udvalgte neurologiske lidelser og smitsomme patogener. Som et af de første projekter af sin slags på verdensplan er projektets mål at indsamle ny viden med hensyn til den medicinske og biologiske forståelse af de specielle faktorer, der kan ligge til grund for udviklingen af hjernelidelser gennem tiden. Projektet vil, ideelt set, kunne føre til nye metoder til udviklingen af medicin og andre behandlinger, man vil kunne bruge til behandlingen af mentale- og neurologiske lidelser.

Hvor kommer hjernelidelser fra? I et forsøg på at belyse mikrobernes rolle i patogenesen af neuropsykiatriske sygdomme, såsom Alzheimers og skizofreni, vil professor Eske Willerslev og hans team af internationale forskere bygge et af de største DNA-biblioteker af sin slags gennem en fuldstændig DNA-kortlægning af resterne fra tusindvis af gamle eurasiske skeletter. Denne data indsamles via knogler og tænder, og de ældste materialer er hele 10.000 år gamle.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev