Dan Turèlls plads. Skulpturen Alfabet TURÈLL. Dan Turèll-samlingen, selskabet, mindefonden, medaljen. Vangede satte aftryk i Dan Turèlls liv og værk, og Dan Turèll har sat blivende aftryk i hele Gentofte. Et aftryk, der løbende udbredes og revitaliseres i takt med tiden, takket være mange borgeres engagement, viden, idérigdom og vedholdenhed. Netop den indsats besluttede Gentoftes Kommunalbestyrelse på et møde mandag den 26. april at hædre med Initiativprisen i 2021.

Dan Turèll og arven fra Vangede
Historien om Dan Turèll og Gentofte går tilbage til 50’erne, da Dan Turèll sammen med sin mor og far og søskende flyttede til Mosegårdsvej i Vangede. Han var da 9 år gammel, og Vangede kom til at danne rammen om gode barndoms- og ungdomsår. Det var hér, at Dan Turèll fattede interesse for ordene og bogstaverne, og årene i Vangede formede hans voksenliv og hele hans kunstneriske produktion.

Vangede Billeder fra 1975 er Dan Turèlls kunstneriske gennembrud og bogen er en hyldest til det erindrede Vangede. Lige siden har skiftende generationer af formidlere gjort deres for at bevare og hædre mindet om den store digter. Et eksempel er den forudseende, men anonyme, medarbejder fra Gentofte Kommune, som længe før planerne om at navngive en plads i Vangede efter Dan Turèll opstod, havde sørget for at reservere navnet Dan Turèll i Vejnavnenævnet. Det betød, at Kommunalbestyrelsen i december 2006 kunne vise sit engagement i det kendte bysbarn, da det blev besluttet at navngive Dan Turèlls Plads.

Alfabetet er blevet fælles legetøj
Et andet eksempel er den persongruppe, som i samarbejde med Dan Turèlls familie fik lavet et forslag til en skulptur for at hædre Dan Turèll. De ønskede, at skulpturen skulle placeres i Vangede, og havde netop kig på Dan Turèlls Plads. Flere fonde støttede projektet, og da kommunen samtidig satte penge af til at modernisere og forskønne kommunens handelsstrøg, kunne forskønnelsen af Vangede Bygade igangsættes tillige med opsætningen af Kenn André Stillings Alfabet TURÈLL, som er inspireret af digterens kendte ord: “Alfabetet er mit bedste legetøj”.

Med skulpturen fik Dan Turèll et mindesmærke i sin barndoms by, og borgere i alle aldre har taget den til sig.

Bevaring og fornyelse
I dag bæres formidlingsfaklen bl.a. videre af Dan Turèlls Mindefond, som siden 1994 har arbejdet med at fremme kendskabet til og udbredelsen af yngre dansk fortællekunst. Mindefonden stiftede Dan Turèll Selskabet, hvis formål er at udbrede og vedligeholde Dan Turèlls litterære arv samt uddele Dan Turèll Prisen til en kunstner, der korresponderer med Turèlls liv og værk. Prisen uddeles årligt og overrækkes på Vangede Bibliotek i Dan Turèll-samlingen.

Gruppen omkring Dan Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek bygger på et solidt fundament af tidligere årtiers formidling. Gruppen yder et engageret og nutidigt bidrag til at bevare og udvikle kendskabet til forfatteren og hans virke. Gruppens indsats omfatter en ny-indretning af Dan Turèll-samlingen, som revitaliserer den både som udstillingssted, som levende materialesamling og som rum for lokale kulturaktiviteter. Gruppen har også fået samlingen katalogiseret og sikret via Gentofte Lokalarkiv, ligesom den aktuelt arbejder på at nyudvikle Turèll-samlingens hjemmeside.

Enestående formidlingsindsats
Borgmester Hans Toft siger:

– I kommunalbestyrelsen var vi enige om at anerkende alle de mange, der har bidraget til formidlingen af Dan Turèlls forfatterskab. Der er tale om en ekstraordinær, utrættelig og meget idérig indsats, som har gjort en forskel både i Gentofte og i Danmark med formidlingen af et forfatterskab, som bliver ved at fascinere. Takket være den enestående formidlingsindsats hen over mange år har Dan Turèll sat blivende aftryk i vores kommune, og hans liv og værk er blevet inspirationskilde for unge digtere i hele landet. Det er et imponerende formidlingsarbejde og det er en glæde at anerkende det med Gentofte Kommunes Initiativpris i år.

Initiativprisen vil blive overrakt ved at arrangement i Vangede under Kultur & Festdage, som i år ligger i dagene den 10. til den 13. juni.

Om Gentofte Kommunes Initiativpris
Gentofte Kommune har en lang og god tradition for, at borgere og foreninger gennem frivilligt arbejde involverer sig i lokalsamfundet på det kulturelle, det sociale og det idrætslige område. Det særlige engagement ønsker Gentofte Kommune at anerkende med Initiativprisen.

Prisen går årligt til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet, fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område, eller for en særlig indsats inden for idræts- eller erhvervslivet. Ud over æren får prismodtageren 25.000 kr. Gentofte Kommunes Initiativpris er blevet uddelt årligt siden 2008.

Vedhæftede filer

Skulpturen Alfabet Turèll af Ken André Stilling på Dan Turèlls Plads i Vangede.jpg 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev