Dit Gentofte har spurgt de nyvalgte og genvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen om deres betragtninger for det kommende år. Her kommer svarene fra Karen Riis Kjølbye fra Konservative.

Hvor står Gentofte stærkest?

Gentofte står stærkest på mange områder, men jeg vil fremhæve miljø- og bæredygtighed (vi udvikler hele tiden) og skoleområdet (vi har et veludviklet og innovativt skolesystem) og så er trafik- og infrastrukturområdet rimeligt velfungerende samtidig med vores 6 forskellige bymiljøer, hvor der også værnes om kulturarven.

Hvor er der ting der udfordrer os?

Vi er udfordret ved at vi skal skabe mulighed for mange flere ladestandere på kort tid – såvel fysisk som strømmæssigt. Vi skal også have nedbragt støjen flere steder. Og så skal det specialiserede børneområde finde en dialogbaseret form, som der arbejdes ihærdigt på. Ældreområdet skal løbende revurderes – der bliver flere ældre. Og endelig skal unges trivsel vendes til en opadgående kurve efter bl.a. coronanedlukninger og det stigende præstationspres.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Det er den grønne omstilling og unges trivsel – da vi skal bevare naturen kloden rundt og da ungdommen er vores forlængede arm i fremtiden.

Foto: SDL

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev