En ny havvindmøllepark i Øresund kan producere strøm til omkring 300.000 husstande. Den offentlige høring er i gang, og derfor inviterer HOFOR til digitalt informationsmøde, hvor man kan blive klogere på projektet, miljøpåvirkningen og høringsprocessen.

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab ønsker at opføre en ny havvindmøllepark i Øresund, som med en samlet effekt på op til 300 MW kan forsyne omkring 300.000 husstande i Øresunds-regionen med CO2-fri strøm.

Aflandshage Vindmøllepark er blevet grundigt miljøvurderet af eksterne eksperter fra NIRAS. Den offentlige høring af projektets miljøvurdering er nu i gang, og derfor afholder HOFOR i samarbejde med de relevante myndigheder et informationsmøde for alle interesserede.

Infomødet bliver afholdt onsdag 12. januar klokken 19.00-21.00.

Af hensyn til den aktuelle smittesituation bliver mødet afholdt digitalt, og man kan altså være med fra sit eget hjem. Ud over øget tryghed giver den digitale mødeform også flest muligt fra et meget stort geografisk område lejlighed til at deltage. Ligesom mødeformen sikrer, at der er tid at fokusere på de spørgsmål, der har størst relevans for alle.

For at deltage i informationsmødet skal man besøge hjemmesiden hofor.dk/aflandshage, hvor der er et link til det digitale møde. Det er nemt at deltage, og det kræver ikke, at man har bestemte programmer eller apps installeret. Man kan deltage via en computer, smartphone eller tablet.

Stort behov for nye havvindmøller

De nye havvindmøller på Aflandshage vil komme til at ligge tæt på forbrugerne. Det er der behov for. For i de kommende år forventes indbyggertallet i Øresunds-regionen at vokse, og vi skal i fremtiden bruge endnu mere grøn strøm end i dag – til vores elbiler, fremtidens grønne brændstoffer og opvarmning af boligen. Samtidig gør placeringen det nemt at integrere strømmen fra de nye vindmøller i den eksisterende energiforsyning.

Aflandshage Vindmøllepark vil blive placeret i et område i det sydlige Øresund, som ligger cirka 10 km syd for Amager, cirka 8 km nordøst for Stevns og cirka 12 km vest for den svenske kyst ved Skanør/Falsterbo. Området er udvalgt efter en nøje afvejning af afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, territorialgrænsen mod Sverige, skibstrafikken i Øresund og lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.

Offentlig høring indtil 20. februar

Infomødet onsdag 12. januar handler om projektets miljøkonsekvensvurdering. Samt om de relevante ordninger, der giver naboer mulighed for erstatning for værditab eller køb af andele af vindmølleparken. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål til relevante fagpersoner om disse emner.

Den offentlige høring varer indtil 20. februar. Her har alle interesserede – borgere, organisationer, virksomheder og institutioner – mulighed for at indgive høringssvar til Energistyrelsen, som står for høringen.

Læs mere om høringen og find et link til infomødet på hofor.dk/aflandshage. Samme sted findes miljøkonsekvensrapporten samt en stor samling af visualiseringer af projektet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev