Flere skal tage med klimavenlige busser og tog i stedet for at køre i bil. Så enkelt er det, hvis Danmark skal nå sin ambitiøse klimamålsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030 og modvirke trængsel. Nu er de 45 kommuner og de to regioner på Sjælland gået sammen med Movia om en fælles mobilitetsplan, som stiller mål for grøn omstilling og mobilitet i hele regionen.

Klima og trængsel, foto: Movia

Alle Movias godt 1.300 busser er fossilfrie i 2030, og mindst halvdelen af dem kører på el. Flextrafikken køres i elbiler senest i 2030. Nye lokaltog er eldrevne. Flere bruger kollektiv transport, vi har fået bugt med trængslen, fået indført grønne BRT-linjer, R-busnettet er udbygget og vi har forbedret skiftet for passagerne på stationer og busterminaler. Samarbejdet med erhvervsliv og arbejdspladser er stærkt, og medarbejderne oplever, at det er attraktivt at komme til og fra arbejde med kollektiv transport. De unge bruger kollektiv transport til og fra uddannelse, mens kendte transportløsninger er udviklet og giver mobilitet til de mange uden bil, der ikke bor i de store byer.

Sådan vil de 45 kommuner og to regioner sammen med Movia gerne have, at den kollektive transport på Sjælland udvikler sig i fremtiden. Med et årligt samlet trafikindkøb på 4,8 mia. kroner er kommunerne, regionerne og Movia nu gået sammen om en fælles mobilitetsplan, som sætter en ny retning for, hvordan vi bruger ressourcerne grønnere. Movias mobilitetsplan 2020 hedder planen, som fokuserer på klimavenlig, tilgængelig og sammenhængende kollektiv transport.

“Med Movias mobilitetsplan har vi nu en fælles klar tegning for, hvordan vi i de sjællandske kommuner og regioner kan bidrage til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Men vi har konkrete mål for den grønne omstilling, så vores busser er fossilfri i 2030, og mindst halvdelen er eldrevne, vores flextrafik køres i elbiler, og vores nye tog er eldrevne”, siger Kirsten Jensen, bestyrelsesformand i Movia.

Behovet for en fælles ambition for mobiliteten på Sjælland er stort: Over halvdelen af borgerne i Danmark bor på Sjælland, og befolkningstilvæksten stiger særligt i Hovedstadsområdet – også mere end i resten af landet. Med en så kraftig befolkningstilvækst er det afgørende, at mobiliteten kan følge med, hvis fremkommeligheden skal være høj og Sjælland som landsdel bevare sin konkurrencekraft.

“Vi bliver mange flere mennesker på Sjælland i fremtiden. Som kommuner og regioner har vi derfor en meget vigtig opgave med at sikre, at det store sjællandske område hænger godt sammen, så virksomhederne og borgerne synes, det er attraktivt at slå sig ned her. Ellers mister vi den udvikling, som vi har brug for. Nu er vi gået sammen om nogle helt konkrete fælles initiativer i Movias mobilitetsplan, så vi trækker i samme retning”, siger Per Hovmand, næstformand i Movia.

Fire håndtag skal gøre den kollektive transport mere relevant på Sjælland

De 90 største buslinjer og lokaltogsstrækninger, som transporterer ca. 80 pct. af Movias 200 mio. årlige passagerer, skal blandt andet udbygges med BRT, et internationalt klimavenligt mobilitetskoncept, som bedst kan betegnes som tog på gummihjul. Det vil give borgerne kortere rejsetid. Men BRT har også den fordel, at det kan anlægges langt hurtigere end transport på skinner. Den første BRT-linje kan tages i brug kun tre år efter en politisk beslutning, og derfor er BRT en af nøglerne til at nå det nationale klimamål om 70 pct. reduktion af CO2 inden 2030.

Flere passagerer i den kollektive transport skal bl.a. komme ved at styrke kvaliteten af rejsen med blandt andet bedre information på rette tidspunkt, og med stationer og busterminaler planlagt som dele af byer og sammenhæng til de omgivende butikker, cafeer, arbejdspladser og biblioteker.
Movias Mobilitetsplan rummer klare mål for fossilfrihed og el-drift for både busser, flextrafik og lokaltog. El-busser er allerede i daglig drift i en række kommuner og mange flere kommer til i de kommende år.

Movia vil sammen med kommunerne og regionerne prioritere samarbejde og partnerskaber med virksomheder for at kunne give bedre kollektiv mobilitet til medarbejderne. Virksomhederne skal opleve, at det er nemmere at tiltrække dygtige medarbejdere, fordi de kan få transporten til og fra arbejdspladsen til at hænge sammen. Virksomhederne sidder med vigtig viden om, hvad der skal til for at skabe god mobilitet for medarbejderne, og med et tættere samarbejde kan Movia få denne viden med i arbejdet med at gøre busser og tog og til en mere attraktiv transportform, så flere vælger bilen fra.

Hvis man bor uden for de større byer, kan det være svært at få adgang til den kollektive transport. Samtidig er en stor bus, som kører med ganske få passagerer, en belastning for miljøet, og økonomisk ikke en god løsning. Men uden kollektiv transport dør de små bysamfund.

R-nettet, som består af 20 buslinjer og fylder meget i både region Sjælland og region Hovedstaden, forbinder større byer og giver gode forbindelser til og fra mindre og større bysamfund. R-nettet spiller en central rolle for borgerne og derfor er det vigtigt med tiltag, som kan sikre høj rejsehastighed og reducere trængsel. Det er også vigtigt at sikre god sammenhæng med andre former for mobilitet, så man oplever, at det er lettere f.eks. at cykle eller gå til stoppestedet eller gå.

Ved at udvikle de eksisterende behovs-drevne transportløsninger som plustur og flextur til alle egne af Sjælland, vil Movia også sikre bedre mobilitet til borgerne, så man kan komme til nærmeste station eller stoppested, på arbejde, i uddannelse, i svømmehallen, i biografen osv., selvom man ikke bor lige ved et stoppested og ikke har adgang til en bil.

Movias mobilitetsplan er blevet til efter et langt og grundigt forarbejde med forslag og ideer fra kommuner, regioner og en lang række andre samarbejdspartnere og interessenter. Mobilitetsplanen er Movias plan for, hvordan den kollektive transport skal udvikles i de kommende fire år. Det er Movia, der på vegne af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland driver den lokale og regionale kollektive transport. Det bliver til et samlet trafikindkøb på 4,8 mia. kroner om året, hvoraf kommuner og regioner dækker knap 3 milliarder, mens resten dækkes af billetindtægter.

Mobilitetsplanen i sin fulde længe kan læses på Movias hjemmeside.

De 12 indsatser

Sammenhæng på tværs
1. Vi forbedrer det strategiske net
2. Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
3. Vi sørger for god trafikinformation i realtid

Grøn og bæredygtig omstilling
4. Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen eldrevne
5. Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
6. Vores nye tog er eldrevne

Pendlingen til og fra arbejdspladsen
7. Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning
8. Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
9. Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen

Kollektiv mobilitet uden for de større byer
10. Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer
11. Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
12. Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelserne.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev