Regeringens nye digitaliseringsstrategi peger på, at børn og unge skal rustes bedre til fremtidens digitale samfund gennem læring af digitale kompetencer og bedre teknologiforståelse i folkeskolen. Men det kræver, at politikerne kan bryde de diffuse målsætninger ned i meget konkrete projekter, siger folkeskolelærer Troels Heesche, der på Skovgårdsskolen i Gentofte bruger Teksperimentet som løftestang.

Børn og unge i Gentofte og landets øvrige kommuner mangler forståelse for digitale begreber.

Kun 7% ved, hvad en algoritme er. Og 43% procent kender ikke begrebet fake news, viser undersøgelsen Digital dannelse i børnehøjde fra Børns Vilkår, Medierådet og Trygfonden.

Det er eksempler på, at børn og unge generelt ikke er godt nok rustet til at forstå og gribe de muligheder, den digitale udvikling tilbyder.

Derfor har regeringen i sin nye digitaliseringsstrategi et udtrykt ønske om at lade teknologi blive et fast element i folkeskolens undervisning.

Det hilser folkeskolelærer Cand. Pæd. Troels Heesche fra Skovgårdsskolen i Gentofte velkomment. Men han peger samtidig på, at det er vigtigt at hjælpe lærerne med at bryde en overordnet vision ned i noget konkret anvendeligt i skoletimerne.

“Verden omkring os bliver mere og mere digital, og det stiller store krav til både elever og lærere. Vi skal forstå og kunne bruge teknologierne til at gøre verden til et bedre sted, sådan lidt populært sagt. Men det kræver også, at politikerne er klar til at hjælpe skolerne og lærerne, så en overordnede vision bliver konkret og til at omsætte i undervisningen,” siger Troels Heesche.

Kemi i Minecraft

Troels Heesche er en del af TEK-ambassadørerne i Gentofte kommune og underviser i blandt andet matematik og idræt i 6.-9. klasse.

Med en del af en uddannelse i datalogi bag sig ved den 50-årige lærer udmærket, at han er godt rustet til at undervise i teknologi og digitale kompetencer sammenlignet med mange af kollegerne.

Derfor appellerer han også til, at man anerkender, at lærerne også har et stort behov for at lære, og at det kræver tid.

“Lærerne skal først og fremmest have tid til at lære, og det skal der være villighed til fra politisk side. Og så skal man komme lærerne i møde med nogle meget konkrete projekter. Jeg har flere gange brugt forløbet Teksperimentet som en introduktion med rigtig god succes. Det kunne sagtens være et bud på en konkret løsning, og det tilbyder både nogle konkrete opgaver som videoforløb, men kan også bruges som introduktion til forskellige software. Personligt har jeg brugt en introduktion til Minecraft til at lave et forløb i kemi for mine elever. Så oplever de, at det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld,” siger han.

Drop berøringsangsten Samtidig opfordrer han sine lærerkolleger til at være åbne for de nye input og droppe den naturlige berøringsangst med et område, man ikke føler sig hjemme i.

“Jeg tror også, at vi som lærere skal turde droppe vores berøringsangst med noget nyt. Vi er på et område, hvor vi skal acceptere, at eleverne nogle gange ved mere end deres lærere, og at det faktisk er helt ok. Jeg tror, at et projekt som Teksperimentet kan være med til at skubbe til den berøringsangst og hjælpe flere til at gå i gang,” fortsætter Troels Heesche.

Kort om Teksperimentet: Teksperimentet er et både lettilgængeligt og lærerigt bud på, hvordan man i folkeskolens indskoling og mellemtrin konkret kan arbejde med digitale kompetencer og teknologiforståelse. Teksperimentet er et gratis undervisningsmateriale, der praksisnært klæder elever på til at forholde sig kritisk til og skabe med teknologi gennem konkrete cases. Det er samtidig videobåret, så læreren let kan tilgå Teksperimentet og ikke behøver forhåndsviden eller specifikke kompetencer om teknologi for at gennemføre et forløb med sine elever. Læs mere på www.teksperimentet.dk

Fakta om Teksperimentet:

Bag Teksperimentet står Teknologipagten, der blev oprettet i 2018 af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Teksperimentet har i dag 14 samarbejdskommuner: Herning, Middelfart, Furesø, Høje-Taastrup, Vejen, Odense, Guldborgsund, Aalborg, Lejre, Favrskov, Esbjerg, Hørsholm, Ringsted og Ikast-Brande. I alt 110 skoler bruger aktivt Teksperimentet. 477 lærere har undervist mere end 8800 elever i Teksperimentet siden 2019. 80% af eleverne mener, at de er blevet bedre til at kode efter at have gennemgået Teksperimentet (Evaluering maj 2022). 60% af eleverne mener, at de både er blevet bedre til samarbejde og udvikle idéer i en kreativ proces (Evaluering maj 2022). 90% af lærerne mener, at eleverne har været motiveret i meget høj grad eller i høj grad (Evaluering maj 2022).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev