Kristian Kehler Rosenvold, udbudskonsulent, Økonomi og Personale – Indkøb

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Til dagligt arbejder jeg som udbudskonsulent med udbud og indkøbsaftaler som en understøttende funktion til resten af organisationen. Det drejer sig om at drive udbudsprocesser, implementere afsluttede udbud samt sikre, at de kontraktuelle vilkår, aftaler er lavet på, også efterleves.

 

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

 

Vi plejer at sige, at vi i Indkøb intet køber. Det er os, der laver aftalerne. Dette er ændret i øjeblikket, da jeg, i samarbejde med hygiejnesygeplejerske Bettina Slott fra Pleje & Sundhedsdrift, køber værnemidler ind centralt og som herefter distribueres til relevante områder.

 

Hvordan kommunikerer du med dine kollegaer?

 

Vi er ofte i telefonisk kontakt, men bruger også Skype og mail. Nogle gange skal det gå hurtigt, når der skal bestilles værnemidler, da vi er mange – globalt set – der er interesseret i det samme på samme tid.

 

Hvad har corona-krisen lært dig?

 

At vores organisation er omstillingsparat, og at vi løser de opgaver, der skal løses, for at få det hele til at fungere. Også selvom det måske ikke lige er de opgaver, den enkelte plejer at udføre. Det synes jeg er fedt at se – dejligt at vi kan arbejde separat, men sammen.

 

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under coronakrisen?

 

Som Dan Turèll engang så fint har sagt det i digtet Hyldest til hverdagen, så er det er vigtigt at værdsætte de små ting i hverdagen. Det taler jeg ofte om sammen med min hustru og mine tre børn – særligt i disse tider, hvor vi alle er hjemme og det prøver vi at efterleve, når vi både skal have arbejdskasketten, forældrekasketten og lærerkasketten på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev