Hundmedbold_

På et borgermøde 2. marts 2016 fremlagde Slots- og Kulturstyrelsen deres forslag om reguleringer i de arealer i Bernstorffsparken, hvor hunde må løbe frit. Forslaget blev allerede i marts mødt af stor modstand, og siden er en arbejdsgruppe blevet nedsat og arbejdsgruppen har siden april haft en underskiftsindsamling i gang – mod Slots- og Kulturstyrelsens forslag.

Arbejdsgruppen vil gerne finde en pragmatisk løsning, så både hundeejere og andre besøgende i Bernstorffsparken kan føle sig velkommen.

Høringsperioden for Slots- og Kulturstyrelsens forslag slutter 31. maj.

Hvis du ønsker at skrive under for “Frie hunde i Bernstorffsparken” kan du gøre det her eller på en ‘gammeldags’ underskriftsliste, der ligger tilgængelig i Svenske Villa.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev