Når et barn eller en ung får en alvorlig livstruende sygdom, rammes hele familien. Derfor er fokus, på Danmarks første børne- og ungehospice – Lukashuset, ikke kun den sygdomsramte, men derimod hele familien. Det normale familieliv forandrer sig, og i perioder vil familien leve delt mellem hjem og hospital. Det gør det svært at finde plads til at være familie. På Lukashuset vil familierne kunne leve et så normalt familieliv som muligt – der bliver plads til samvær, til at lege, til at tumle og hygge, men der er naturligvis også plads til at være ked af det og bange på de svære dage.

De syge børn og unge vil under deres ophold kunne få lindrende behandling, med livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt. Fokus vil være barnet eller den unge og ikke blot diagnosen. Det tværfaglige team af læger, sygeplejesker, fysioterapeuter, socialrådgivere, Lukashusetpædagoger, psykologer, præster med mere står klar til at yde en specialiseret sundhedsfaglig indsats på højt niveau.

Lukashuset har været undervejs i flere år. Lande som Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige har i flere år drevet hospicer for børn som etablerede tilbud, da det har været tydeligt at der har eksisteret et behov for specialiserede børnehospicer. Omsorg for børn og unge i livets afslutning adskiller sig fra voksnes og ældres behov på flere områder, hvorfor det er glædeligt at Danmark får sit eget tilbud. I modsætning til et hospice for voksne er Lukashuset heller ikke kun til livets sidste uger. Det vil i højere grad fungere som aflastning, hvor familierne kan være i forskellige perioder af sygdomsforløbene. Lukashuset er finansieret alene af fonde, private gaver og for Sankt Lukas Stiftelsens egne penge. Der afholdes støttekoncert 17. september i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke i Hellerup hvor alle midlerne går ubeskåret til Lukashuset. Læs mere om koncerten her.

Børne- og Ungehospicet på Sankt Lukas Stiftelsen – Lukashuset åbner dørene for de første familier 1. november.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev