Gentofte Kommune har fået fem millioner kroner af VILLUM FONDEN til at skabe nye lærings- og legerum i skolegårdene på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.

I løbet af 2020 realiseres projektet Lys, luft og æstetisk læring i et samarbejde mellem billedkunster og designer Rune Fjord, landskabsarkitekter fra VEGA landskab, lysdesignere fra Light Bureau, Gentofte Ejendomme og ikke mindst lærere og elever på Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen.

Mål

Med projektet skal udvikles nye lærings- og legerum udenfor i skolegårdene på de to skoler, der gavner elevernes trivsel, læring og demokratiske dannelse. Det skal ske gennem sanselige og æstetiske erfaringer som får fag, pædagogik og rum til at hænge sammen på måder der stimulerer empati og åbner den sociale fantasi. Både børn og voksne skal kunne bruge de nye gårdanlæg intuitivt i deres fag, timer og fritid.

Planerne for de nye rum bliver til gennem brugerinddragende workshops, hvor elever og lærere samskaber ideer og forslag med afsæt i undersøgelser af deres hverdag og praksis samt ønsker, behov og muligheder hvert sted. Rådgiverne skaber af dette materiale løsninger som realiseres og forventes at være klar til brug i 2021.

Baggrund

Projektet understøtter udviklingsindsatser, der allerede er i gang på de to skoler. På Skovshoved Skole supplerer projektet skolens planlagte arbejde med Fritidsklubbens og mellemtrinnets lokaler og udefaciliteter. På Tjørnegårdsskolen bakker projektet op om skolens ambition om at skabe nye og anderledes læringsmiljøer, som indbyder til kreativitet og teknologiforståelse hos eleverne.

De nye læringsrum skal begge steder tænkes ind i pædagogiske og faglige værktøjskasser. Rummene skal gøre det muligt at flytte den traditionelle klasseundervisning i fx dansk, matematik eller historie ud i nye omgivelser, så timer og temaer suppleres af lys og luft – og elevernes egne bevægelser.

MERE LYS

Gentofte Kommune har tidligere samarbejdet med Rune Fjord Studio om kunst- og læringsprojektet MERE LYS som fandt sted i skoleåret 2018/19 i samarbejde med Skovshoved Skole, Munkegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen, Ordrupgaard og Gentofte Rådhus.

Ca. 750 børn udforskede gennem skoleåret lys fra både kunstneriske og naturvidenskabelige perspektiver og skabte og delte erfaringer og viden om lys som både æstetisk, fysisk og metafysisk fænomen.

Erfaringerne fra MERE LYS viste, at eleverne havde stor gavn af et æstetisk samspil mellem undervisningens faglige indhold, pædagogik og læringsrum. Med det nye projekt Lys, luft og æstetisk læring på Tjørnegårdsskolen og Skovshoved Skole bliver erfaringerne fra MERE LYS spejlet og videreudviklet til blivende anlæg i skolegårdene, som kan komme elever og lærere til gavn mange år frem.

Film og website om projektet

Projektets bevægelser, processer, og forandringer dokumenteres gennem film undervejs. Desuden er oprettet en hjemmeside lysogluft.dk, med information om baggrund, vision og metoder, portrætter af deltagerne og deres profiler samt formidling af projektets erfaringer og resultater. Filmene fra projektet kan ligeledes tilgås herfra.

Fakta

  • VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, som støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige og kulturelle formål i ind- og udland. VILLUM FONDEN er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen, grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen.
  • Rune Fjord Studio står for kunst- og designfaglighed
  • VEGA landskab vil fungere som totalrådgiver og er ansvarlig for projektledelse og projektets fremdrift.
  • Light Bureau bidrager med lysdesign
  • Projektledelse varetages af henholdsvis Anne Thomsen fra Gentofte Ejendomme og Anne Galmar fra VEGA landskab
  • Gentofte Kommunes børnekulturkonsulent Hilde Østergaard har ansvar for dokumentation og videndeling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev