Borgerne i Gentofte er kommet to skridt nærmere en effektiv bekæmpelse af indbrud i kommunen. Både justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht har – på et møde i justitsministeriet den 16. august med borgmester Hans Toft – udtrykt stor interesse for at finde nye veje til at nedbringe antallet af indbrud.

De to ministre har derfor bedt deres embedsmænd om sammen med Gentofte Kommune at undersøge både problemstillinger og muligheder for, at kommunen kan få lov til at gå helt nye veje for at sænke antallet af indbrud.

Samtidig besluttede et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Gentofte mandag aften at bevilge penge til tre øvrige indsatser ‘Nabohjælp – Gentofte’, ‘Tryghedsambassadører’ samt til information og kommunikation ifm. ‘Gentofte – Fri for tyveri’.

– Jeg har haft et rigtig godt møde med transportministeren og borgmester Hans Toft om de problemer, vi oplever med trygheden i nogle af vores lokalområder, siger justitsminister Nick Hækkerup. – Vi er helt enige om, at vi skal værne om trygheden, og at vi skal sætte ind over for indbrud. Jeg og transportministeren har derfor bedt embedsmændene om at få uddybet både de muligheder og problemstillinger, der kan være i forhold til Gentofte Kommunes tanker.

– Det er både forståeligt og positivt, at en borgmester i en indbrudsplaget kommune som Gentofte ønsker at bidrage til at nedbringe antallet af indbrud. Man har gjort sig nogle nye tanker i Gentofte, for eksempel om brug af droner til at forebygge indbrud. Vi skal naturligvis have belyst nærmere, hvordan man sikkert og målrettet kan anvende sådanne autonome droner, og derfor har jeg også bedt mine embedsmænd se på mulighederne i dette forslag, siger Benny Engelbrecht.

Borgmester Hans Toft hæfter sig ved den meget konstruktive dialog på mødet og ved den imødekommenhed, ministrene udtrykte over for opgaveudvalgets anbefalinger:

– Jeg synes, vi havde en rigtig god og nuanceret drøftelse, og det glæder mig meget, at de to nye ministre viste så oprigtig interesse for de anbefalinger, vores borgere og lokalpolitikere har lagt frem i fællesskab – og som Kommunalbestyrelsen efterfølgende har bakket op om og godkendt. Vi er enige om, at politiet naturligvis fortsat skal udføre de politimæssige opgaver, men der er behov for hele tiden at tænke nye veje for at nedbringe antallet af indbrud, siger Hans Toft.

Om Gentofte – Fri for Tyveri

Gentofte Kommune nedsatte den 28. januar 2019 et opgaveudvalg med deltagelse af 10 borgere og 5 politikere, der skulle finde løsninger på, hvordan kommunen og borgerne, blandt andet i samarbejde med politiet, kan bekæmpe og forebygge indbrud.

Opgaveudvalget formulerede fire konkrete tiltag:

“Vægterkorps – Gentofte”
“Nabohjælp – Gentofte”
Information og kommunikation
Tryghedsambassadører
Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde den 27. maj 2019 opgaveudvalgets anbefalinger og bevilgede på sit møde den 26. august ressourcer til indsatsen. I forbindelse med ét af forslagene “Vægterkorps – Gentofte” er der brug for tilvejebringelse af det fornødne lovgrundlag.

Formålet med et vægterkorps, der kan rykke hurtigt ud og være synligt tilstede, er først og fremmeste at stresse og forstyrre indbrudstyven, øge sandsynligheden for at fange tyven og at forebygge, at det kan ske igen. Det Kriminalpræventive Råd har vurderet, at den forventede længde af et indbrud ikke er mere end 5 minutter og højst 10 minutter, medmindre tyven fornemmer, at der er fred og ro til at “arbejde”. Der er derfor brug for en løsning, der sikrer tilstedeværelse inden for det tidsrum.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev