Der er ingen tvivl om at i takt med, at klimaet bliver varmere, så ændrer jordens vegetation sig. I polare eller bjergrige områder er det for eksempel nærliggende at tro, at et varmere klima vil bevirke, at trægrænsen rykker længere nordpå og opad. Men det er langt fra altid tilfældet. Nu begynder forskerne at forstå hvorfor – og mosser kan have en afgørende betydning.

Arktis, foto: KU, Signe Lett

I området over trægrænsen – i den træløse tundra, har netop fraværet af træer stor indvirkning på økosystemets energibalance og evne til at lagre kulstof. Ændringer i trægrænsens placering har derfor indvirkning på Jordens klima. Ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet viser, at effekterne af klimaændringer i Arktis er langt mere komplekse end ofte antaget.

– “For at kende de reelle effekter af klimaændringer i Arktis er det vigtigt, at vi forstår, at planter ikke responderer isoleret på ændringer i klimaet, men derimod indgår i komplekse økosystemer”, siger post doc Signe Lett fra Sektion for Terrestrisk Økologi, Biologisk Institut.

Læs hele pressemeddelelsen på Biologisk Instituts hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev