Det skal være nemmere at kombinere cyklen med den kollektive transport – også i bussen. Det skal få flere til at tage den to-hjulede noget af vejen og kombinere med den fire-eller-flerhjulede bus på kortere eller længere strækninger. Derfor har bestyrelsen for Danmarks grønne mobilitetsselskab, Movia, besluttet at sætte et flerårigt forsøg i gang, så man kan tage cyklen med i alle Movias almindelige busser også i hovedstadsområdet. Forsøget går i gang, så snart samfundet åbner og danskerne igen kan møde fysisk på arbejde, genoptage deres fritidsinteresser osv. Det har hidtil været muligt at tage cyklen med i bussen mange steder i og uden for hovedstadsområdet – men ikke i alle busser.

Cykel i Bussen, foto: Movia, Ulrik Jantzen

Cykelforsøget i alle Movias almindelige busser sker som led i indsatsen for at styrke sammenhængen i den kollektive transport, og imødekomme de mange kunder, som særligt det seneste år er hoppet på cyklen. De cykelforsøg, som Movia allerede har gennemført, viser, at stoppesteder med god cykelparkering giver flere kunder i busserne, og får flere til at cykle længere for at bruge de gode cykelstoppesteder. For at gøre det endnu nemmere at kombinere cyklen med kollektiv transport, når Danmark åbner igen, gør Movia det nu muligt, at man kan tage cyklen med sig i alle busser. Der er kun to undtagelser: man må ikke tage cyklen med i myldretiden, og man må ikke tage cyklen med natten til lørdag og søndag. Det skal sikre, at der ikke bliver for store udfordringer med pladsen. “Hos Movia ønsker vi, at kollektiv transport skal være en både tryg og attraktiv rejsemulighed. Og den mulighed bliver større, hvis kunderne kan tage cyklen med bussen. Vi ved, at flere af de kunder, der rejser med bussen, benytter cyklen mere nu end før covid-19, og det vil vi gerne komme i møde lige så snart myndighedernes restriktioner i den kollektiv transport og resten af samfundet gør det muligt. Ved at kombinere cykel og bus i stedet for at tage bilen, kan man både reducere sit eget CO2-bidrag og samtidig få en sundere transport”, siger Kirsten Jensen, Bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød.

At kunne tage cyklen med i bussen har længe været efterspurgt af kunderne. Med det nye forsøg kan man bruge cyklen noget af vejen, når man skal på arbejde, i biografen, en tur i skoven eller nogle af alle de andre ting, som man normalt bruger den kollektive transport til. Bedre mulighed for at medtage cykler i busser har også stået højt på ønskelisten hos de to regioner, de sjællandske kommuner og Movia. I Movias mobilitetsplan er der derfor bl.a. fokus på gode skift og styrket sammenhæng mellem kollektiv transport og cykler.

I Cyklistforbundet hilser man også forsøget velkommen. Her er bedre mulighed for at kombinere cykel med kollektiv transport en mærkesag.”Cykling og kollektiv transport hænger uløseligt og godt sammen. I stedet for at sidde i bilkø på vej til arbejde kan du kombinere cyklen og kollektiv transport. Du får god hverdagsmotion på cyklen. Du kan tage et hvil i bussen, så du er helt frisk, når du kommer hjem. Eller bare hoppe på, når vejret er for skidt. Og du hjælper til, at vi i Danmark kommer godt i gang med grøn omstilling, kører mindre i bil og sender mindre CO2 ud i atmosfæren”, siger Klaus Bondam, som er direktør i Cyklistforbundet. Cyklen er integreret i Movias ambition om at nedbringe trængsel på vejene, løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og skabe god mobilitet på hele Sjælland. Det spiller godt sammen med Movias miljømål om, at alle godt 1.300 busser på Sjælland er fossilfrie i 2030, og mindst halvdelen af dem kører på el, at flextrafikken køres i elbiler og at alle nye lokaltog er eldrevne.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev