Den seneste tid har man kunne læse om den bekymring, som DOTs forslag om at harmonisere pensionistrabatterne på Sjælland, efter samme model som vest for Storebælt, har skabt, blandt de mest berørte borgere, interesseorganisationer og blandt politikere på Christiansborg. Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 pct. dyrere rejser med den kollektive transport, og det hjælper ikke, at konsekvensberegningerne af reformen er meget komplekse. Debatten gør indtryk på Movias bestyrelse og parterne i DOT.

Af Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen og næstformand Per Hovmand

Opgaven med en reform er bunden. Det følger af loven, at DOT skal harmonisere priserne – også selvom det fører til store forandringer med rabatter til mange, der ikke før har fået, mens mange samtidig vil få meget mindre rabat. Parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisorerne for ikke at løse den påkrævede harmoniseringsopgave. At gøre ingenting er derfor ikke en mulighed for DOT – eller parterne bag: DSB, Metroselskabet og Movia.

Tilbage står så spørgsmålet om måden DOT gennemfører reformen på. Kan vi gøre det bedre?

For Movias bestyrelse har det hele tiden stået klart, at der er tale en vanskelig reform, som vil vække mange følelser. Når nogle får op mod 90 pct. rabat, mens mange andre ikke får adgang til rabat, siger det sig selv, at det er en svær opgave at udligne rabatten, uden at det går hårdt ud over nogle få. Dem, der rammes økonomisk, bryder sig selvfølgelig ikke om det, og for nogle vil det kunne betyde, at de må rejse mindre fremover. De bliver kede af det og oplever, at deres muligheder begrænses. Det kan ingen argumentere imod. Omvendt vil der være andre sjællandske pensionister, der med de nye priser, vil få flere muligheder – og forventeligt også rejse mere. Hvilket hensyn skal veje tungest?

Når man som beslutningstager ser den nuværende pensionistrabat oppefra, og når opgaven er at tilgodese den samlede gruppe af pensionister på Sjælland, så er det svært at forklare eller forsvare en rabat, som kun er rigtig god for få. DOTs reformforslag er derfor en model, hvor rabatten samlet set omfordeles.

Ifølge forslaget på bordet får 150.000 pensionister billigere rejser, mens 60.000 får dyrere rejser. 2.000 får over 200 pct. dyrere rejser. Flere i Syd- og Vestsjælland får mere glæde af rabatten. Flere, der ikke rejser mange gange om ugen, får også mere glæde af rabatten – også pensionister i hovedstadsområdet. Rabatten udlignes, så der gives 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have sit pendlerkort på rejsekort. Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Det er positivt, at Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i DOTs forslag, både når det handler om at fordele rabatten mere jævnt til glæde for pensionisterne i Syd- og Vestsjælland og de pensionister over alt på Sjælland, der ikke rejser mange gange om ugen, og når det handler om at fjerne spærretid og øge rabatten på Rejsekortet. Det vil vi i Movias bestyrelse gerne kvittere for.

Men hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til.

DOT har foreslået den model, som DOT finder mindst ringe, når den stillede opgave var at indføre en ordning på hele Sjælland som nogenlunde svarer til forholdene i resten af landet, som allerede er harmoniseret. Det nye forslag betyder, at flere sjællændere vil få glæde af rabatten – både dem der ikke rejser så meget, og særligt dem, der bor i Syd- og Vestsjælland. Men i Movias bestyrelse er vi åbne for, at DOT kan justere i modellen, så den f.eks. indfases over en længere periode.

Derfor har Movias formand mandag 20. januar 2020 om aftenen orienteret ministeren om, at parterne i DOT er enige om at udarbejde et forslag til en anden model, som på den ene side imødekommer de bekymringer, der er kommet til udtryk i debatten, og på den anden side fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister til gavn, sådan som loven og Rigsrevisionen har påpeget. Modellen vil indebære en indfasning og vil indgå i den redegørelse, som ministeren har bedt DOT om at udarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev