“På grund af leverancesvigt fra flere store leverandører, som ikke har leveret de vogne, de kontraktligt er forpligtet sig til, har Movia været nødt til at lukke for flexture i dag og foreløbig frem til og med mandag 7. marts 2022. Det sker for at kunne prioritere kørsel med patienter til og fra hospitaler og handicapkørsel. Movia beklager dybt de gener, som det må have for vores kunder, og gør alt vi kan for at finde andre operatører, der kan levere kørsel så hurtigt som muligt.

Movia forventer at kunne gennemføre handicapkørsel, patientbefordring og kommunalt visiterede ture.

I indeværende uge vil der komme eksempler på, at Movia meddeler enkelte kunder, at deres kørsel ikke kan gennemføres. I tilfælde af at en allerede aftalt tur aflyses, vil Movia dække eventuelle udgifter til en alternativ befordring.

I Movia er vi meget bevidste om, at den midlertidige lukning af flextur vil berøre mange, der er afhængige af flextur for at løse deres gøremål. Movia beklager, at vi er blevet bragt i denne situation.”

Kilde

Foto: JDL

Tilmeld dig vores nyhedsbrev