Den er god nok. Du må tage din cykel med i bussen. Og fra 1. juli 2022 bliver det også gratis. Det sker, når Movia det næste år frem i alle Movias almindelige busser, som et forsøg, gør det gratis at kombinere cyklen med bussen noget af vejen til arbejde, i biografen eller en tur i skoven.

Flere cyklister og flere busture er godt for både sundhed og klima. I juni måned 2021 lancerede Movia derfor et 2-årigt forsøg, hvor det blev muligt for kunderne at tage deres cykel med på rejsen i alle Movias almindelige busser. Erfaringerne har været gode, så Movia gør det nu gratis at tage cyklen med i bussen i resten af forsøgsperioden.

Selvom forsøget har fået en positiv modtagelse, har Movia kun set en beskeden vækst i antallet af cykler i busserne. Måske kender kunderne ikke til muligheden eller er usikre på, hvor i den kollektive transport man skal betale for en cykelbillet, og hvor man ikke skal. Dette er baggrunden for, at bestyrelsen for Danmarks grønne mobilitetsselskab, Movia, har besluttet at gøre det gratis at tage cyklen med i alle almindelige busser og på alle lokaltogsstrækninger fra 1. juli 2022.

“I Movia vil vi gerne opfordre flere til at tage cyklen med i bussen – og derfor gør vi det nu gratis. Hvis turen er for lang til at cykle hele vejen eller vejret driller, så er kollektiv transport i kombination med cyklen et rigtigt godt alternativ. Og det har den klare fordel, at når man kombinerer cykel og bus i stedet for at tage bilen, reducerer man både sit CO2-bidrag og holder fast i en sund transportform.”, siger Kirsten Jensen, bestyrelsesformand for Movia og borgmester i Hillerød.

Nedbringelse af trængsel, grøn omstilling og en stærk sammenhæng i den kollektive transport er højt på dagsordenen hos Movia, fordi det alt sammen er med til at skabe god mobilitet for kunderne på hele Sjælland. Mange af Movias kunder har brug for både cykel og bus og/eller lokaltoget for at få hverdagspuslespillet til at gå op, og derfor er det oplagt at teste gratis cykelmedtagning i forsøget.

Der er fortsat kun to undtagelser, som skal sikre, at der ikke bliver for store udfordringer med pladsen i busserne i Hovedstadsområdet: ingen cykler i bussen i myldretiden – og ingen cykler i bussen natten til lørdag eller til søndag.

I bussen er pladsen, ligesom i tog og metro, ikke ubegrænset. Der er plads til enten to cykler, barnevogne eller kørestole i bussen. Langt de fleste almindelige Movias busser er indrettet med ét areal til cykler, barnevogne, kørestole etc. Det er chaufføren, som afgør, om der er plads til at tage cyklen med – helt ligesom når han eller hun skal vurdere, om der er plads til en barnevogn eller en rollator. Cyklen skal selvfølgelig være fastspændt, når den er i bussen.

I løbet af det næste år vil Movia fortsætte med indsamle erfaringer om, hvordan det går med pladsen til alle kunder i bussen når cyklen bliver gratis at få med. Senest pr. 1. juli 2023 besluttes det om cykelmedtagning fortsætter med at være gratis i Movias busser.

Sådan gør du, når du skal have cyklen med i bussen

Giv chaufføren tegn til, at du vil stige på med din cykel. Placér din cykel midt i bussen og spænd den fast med sele under kørslen.

FAKTA: Cykler i bussen

Det har siden 21. juni 2021 som et forsøg været muligt at tage cyklen med i alle Movias almindelige busser,og indtil 30. juni 2022 koster en cykelbillet 14 kr. for 8 zoner.

Cykelforsøget udvides fra 1. juli 2022 med gratis cykelmedtagning i alle havnebusser, i alle lokaltog og i alle almindelige busser på 12 meter eller derover. Det betyder, at der ikke kan medtages cykler i minibusser.

Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movias busser. Cykler må generelt medtages i busserne undtagen i myldretiden (fra kl. 7.00-9.00 og fra kl. 15.30-17.30) og undtagen om natten i weekenden (natten efter fredag og lørdag mellem kl. 00.30-04.30) i Hovedstadsområdet.

Det er buschaufføren, der afgør, om der er plads i bussen til din cykel.

Se rejseregler for cykelmedtagning på www.dinoffentligetransport.dk

Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri – mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

TRAFIKSELSKABET MOVIA Gammel Køge Landevej 3 – 2500 Valby – presse@moviatrafik.dk – Tlf: 36 13 20 10

Foto: Movia 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev