Movia styrker fokus på usynlige handicap med Solsikkeprogrammet

De fleste har en god oplevelse i bus, lokaltog og flextrafik, men for nogle kræver det lidt ekstra – ikke mindst hjælp. Det kan være svært at se, hvem der har brug for en ekstra hånd, for ikke alle handicap er synlige. Derfor tilslutter Movia sig nu, som den første kollektive transportudbyder, til Solsikkeprogrammet for at sætte fokus på usynlige handicap og gøre det nemmere for medrejsende og personale at tilbyde hjælp.

For personer med usynlige handicap, som for eksempel autisme, alzheimers, hjerneskade, ADHD, angst eller PTSD, kan det være stressende at være i ukendte omgivelser, og det kan være ekstra svært, hvis man samtidig har vanskeligt ved at bede om hjælp. Det kan også være svært for omgivelserne at gennemskue, at de har at gøre med en person, som har brug for ekstra tålmodighed, forståelse eller tid.

Derfor sætter Movia, som den første kollektive transportudbyder, som led i sit tilgængelighedsarbejde, nu fokus på problemet. Det sker med Movias indtræden i Solsikkeprogrammet, der også rummer større danske lufthavne og virksomheder som Lego House, Lalandia, Givskud Zoo og Tivoli.

Solsikkeprogrammet skal fremme forståelsen for kunder med usynlige handicap. Formålet er at gøre det usynlige synligt, når kunden oplever, der er brug for det. Konkret sker det ved, at kunder bærer en særlig Solsikkesnor, hvilket tydeligt signalerer til personale og omverden, at man kan have brug for lidt ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Solsikkesnoren giver ingen særlige fordele, men fungerer som et signal til chauffører, billetkontrollører og medrejsende om, at personen kan have behov for ekstra hensyn.

“Movia arbejder systematisk med inklusion og tilgængelighed. Vi oplever, at personale og medrejsende er hjælpsomme og forstående, men at det også nogle gange kan være svært at afkode, om man har at gøre med et menneske med særlige behov. Med vores indtræden i Solsikkeprogrammet kan vi bidrage til at synliggøre de usynlige handicap og hjælpe dem, der har brug for en ekstra hånd eller lidt ekstra tid. Det er trygt for vores kunder, og det er trygt for chauffører og kontrollører,” siger Camilla Struckmann, som er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia.

Movia iværksætter en informationskampagne, som skal udbrede kendskabet til Solsikkeprogrammet og oplyse busoperatører, vognmænd, chauffører, billetkontrollører og medrejsende om, hvad Solsikkesnoren betyder og hvad man signalerer ved at bære den.

Hos Videnscenter om Handicap er man glad for, at Movia tager Solsikken til sig:

“At Movia slutter sig til Solsikkeprogrammet er et stærkt signal. Både til transportbranchen, men også til de mange mennesker med usynlige handicap, for hvem det at tage offentlig transport ikke altid er lige så ligetil. Det er en stor fordel, at man nu kan signalere til chauffører og kontrollører, at der kan være behov for ekstra tid, tålmodighed eller hjælp. Det vil skabe tryghed og give flere mod på rejsen. Vi håber, andre transportaktører vil følge trop,” fortæller chef for Videnscenter om Handicap, Dorte Nørregaard.

Det er frivilligt, om man vil bære Solsikkesnoren. Solsikkesnoren kan købes på solsikkeprogrammet.dk 

FAKTA

Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryg rejseoplevelse. Solsikkesnoren blev modtaget særdeles positivt af kunderne og er siden blevet udbredt til mange andre lufthavne – også alle større lufthavne i Danmark.  Fra lufthavne har Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren spredt sig til mange andre brancher. Lego House, Lalandia, Givskud Zoo og Tivoli med flere er også del af Solsikkeprogrammet.

Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren er ejet af Hidden Disabilities Sunflower, der har base i Storbritannien.

Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

Videnscenter om Handicap, Dorte Nørregaard, Centerchef. 40 92 27 64 Solsikkeprogrammet, Stine Ringvig Marsal, Regional Director, 53 77 43 45

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri – mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev