Flere kunder i busser og tog har fulgt myndighedernes anbefalinger. Det er positivt, melder Danmarks største mobilitetsselskab, Movia, der nu tilpasser antallet af afgange med busser og tog til den aktuelle situation. Tilpasningen skal sikre en fortsat stabil og pålidelig drift i en situation, hvor der måtte komme flere sygemeldinger fra chauffører og lokoførere de kommende uger. Ændringerne træder i kraft mandag 30. marts og varer indtil videre frem til og med 13. april 2020.

Myldretid foto: Movia

Statsministeren meddelte på et pressemøde i går, at skoler, institutioner mv. fortsætter med at være lukket til og med 13. april, ligesom mange fortsætter med at arbejde hjemmefra. Forlængelsen varer indtil videre til efter påske. Derfor tilpasser Movia bus- og lokaltogsdriften til den aktuelle situation, og kører med færre afgange fra på mandag 30. marts.

Movia har tidligere taget en række trængselsbegrænsende tiltag i bus og lokaltogstrafikken på opfordring fra myndighederne, og tiltagene har virket. Movia ser på linje med den øvrige tog og metrodrift et betydeligt fald i antallet af kunder i busser og lokaltog. Samtidig oplever busoperatører og Lokaltog sygemeldinger blandt chauffører og lokofører. Det får nu Danmarks største mobilitetsselskab til at tilpasse antallet af busser og togafgange til den aktuelle situation. Tiltagene skal sikre, at der kan opretholdes en stabil drift i de kommende uger.

Konkret betyder det, at busserne i Storkøbenhavn på hverdage vil køre efter lørdagskøreplanerne, mens busserne i resten af hovedstadsområdet og i Syd- og Vestsjælland på hverdage vil køre efter feriekøreplanerne. I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner. Lokaltog kører tilsvarende med tillempet lørdagskøreplan på hverdage og lørdage og sædvanlig køreplan på søndage. Det svarer samlet til, at antallet af busafgange og lokaltogsdriften reduceres med ca. 35 pct. Movia har som led i planlægningen haft særligt fokus på de tog- og buslinjer, der sikrer forbindelse til hospitalerne, hvor Movia har prioriteret et fortsat højt serviceniveau. Dermed kan det kritiske personale i f.eks. sundhedssektoren fortsat komme på arbejde.

Tilpasningen af afgange for busser og lokaltog på hele Sjælland skal samtidig sikre, at Movia kan opretholde en stabil og dækkende drift, også hvis der kommer et stigende antal sygemeldinger de kommende uger, således at pludselige aflysninger af afgange grundet f.eks. personalemangel kan undgås.

“I Movia har vi ligesom i tog- og metrodriften set et stort fald i antallet af kunder i forlængelse af lukning af skoler, institutioner og hjemsendelse af medarbejdere. Samtidig ser vi lidt større sygfravær hos chauffører og lokoførere end normalt. For at sikre en stabil og pålidelig drift også de kommende uger, tilpasser vi nu antallet af afgange for busser og lokaltog efter god dialog med operatørerne såvel som de sjællandske kommuner og regioner”, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og fortsætter:

“I Movia synes vi, det er meget positivt, at så mange af vores kunder vælger at følge myndighedernes opfordringer og anbefalinger. Nu tilpasser vi kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation fra på mandag og beklager samtidig over for dem, der på den baggrund måtte opleve gener. Der er tale om et midlertidigt tiltag under særlige omstændigheder, og vi håber på kundernes forståelse i denne helt ekstraordinære situation”.

Det er Movias forventning, at tilpasningen i antallet af afgange ikke vil give pladsproblemer i busser og lokaltog. Movia minder i den forbindelse kunderne om, at de fortsat skal vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid, hvis muligt, ikke rejse, hvis man er syg eller formodet smittet, bruge midterdøren, betale med rejsekort, app eller sms-billet og holde sig bagved den sorte hygiejnelinje efter første sæderække i bussen af hensyn til chaufføren.

De ændrede køreplaner vil fremgå af Rejseplanen fra 27.marts 2020 og dinoffentligetransport.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev