Trafikselskaberne er af transportministeren blevet anmodet om at køre med almindelig køreplan fra tirsdag efter påske. Det sker som led i forberedelserne til en gradvis genåbning af det danske samfund. Movias busser og lokaltoge vil derfor køre efter de almindelige køreplaner igen fra tirsdag 14. april. På grund af sporarbejde hos Banedanmark er der først almindelig køreplan igen fra mandag 20. april 2020 på Tølløsebanen.

Movia rabat

Det danske samfund gør klar til en gradvis åbning efter påske. Danmarks største mobilitetsselskab, Movia, kører derfor igen med almindelige køreplaner i busser og lokaltoge på hele Sjælland fra tirs-dag 14. april. Det skal sikre, at den kollektive transport står klar, efterhånden som borgerne skal tilbage på arbejde og børn skal i skole. Samtidig fastholder Movia det forhøjede daglige rengø-ringsniveau og en række andre tiltag, der bidrager til at undgå smittespredning i busser og lokaltog.

Først og fremmest vil busser og lokaltog kun køre med op til halvdelen af fuld kapacitet. Så hvor der normalt i en almindelig bus kan være ca. 80 personer, mens der i de store ledbusser som 2A og 5C og lokaltogene kan være 120 personer per bus eller togvogn, vil busser og lokaltog fra tirsdag 14. april altså fortsat maksimalt køre med halvdelen. Det skal sikre god plads mellem kunderne.

Derudover vil kunderne fortsat blive opfordret til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, vise hensyn og ikke rejse i myldretiden hvis det er muligt. Det vil fortsat ikke være muligt at bruge fordøren, eller sidde på forreste sæderække bag chaufføren i bussen. Hygiejnelinjen efter før-ste sæderække i bussen fastholdes også, ligesom den midlertidige ophævelse af kontantsalget fort-sætter.

På en lang række store busstoppesteder og stationer vil Movia også være til stede med personale fra 14. april for at besvare spørgsmål, hjælpe med at få fordelt kunderne i busser og lokaltog og ikke mindst holde øje med, hvor der kan være behov for at indsætte ekstra kapacitet. Kunderne opfordres til at lytte til chaufføren og følge personalets anvisninger, som de plejer.

Efterhånden som skolerne starter op igen efter Påske, vil Movia gå i dialog med kommunerne om skolebuskørsel.

“Selvom vi nu vil køre med vores almindelige køreplan igen, skal vi stadig passe på hinanden og vise hensyn for at forebygge coronasmitte. Vi fastholder vores ekstraordinært høje rengøringsniveau og vores mange øvrige tiltag, så vi stadig kan holde god afstand – både til hinanden og til chaufføren. Vi opfordrer også fortsat til, at man rejser uden for myldretid hvis muligt. Når vi kun fylder busser og lokaltog halvt op, betyder det, at der vil være kunder, som kan opleve, at de ikke kan komme med. Det er vi rigtig kede af men håber, at kunderne har forståelse for, at der tale om et midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation for at passe godt på os alle”, siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia og fortsætter:

“Og så følger vi i Movia naturligvis tæt med i, om tiltagene stadig virker, så der ikke opstår trængsel, og kunderne fordeler sig jævnt i trafikken hen over døgnet. Kunderne er også meget velkomne til at tage fat i os, hvis de observerer problemer. Det kan man gøre ved at ringe til DOT kundeservice på tlf. 70 15 70 00.”

Følg med på moviatrafik.dk/coronavirus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev