Kunder og medarbejdere er gode til at bruge mundbind eller visir i de sjællandske busser. Men vi skal huske, at særlige grupper er fritaget fra kravet, ligesom chaufføren skal prioritere færdselssikkerheden. Det bør ikke skabe unødvendig bekymring.

Mundbind i busser, foto: Movia, Ulrik Jantzen

Mundbind og visir er hurtigt blevet en del af hverdagen for både kunder og medarbejdere i den kollektive transport. Movia oplever, at det går godt med at følge myndighedernes rejseregel om at bruge værnemidler i de godt 1.300 sjællandske busser. Og kravet om at bruge mundbind eller visir har bidraget til, at det er endnu mere trygt og sikkert at hoppe på bussen.

Men reglen om at man skal bruge mundbind elle visir som kunde ogmedarbejder indeholder også visse undtagelser. Det kan i dagligdagen være svært at huske på, og det kan skabe unødig utryghed for de rejsende i busserne, eller en følelse af, at andre skuler til en, hvis man f.eks. tilhører en af de grupper, der er fritaget fra krav om mundbind, f.eks. børn, mennesker med luftvejsproblemer, klaustrofobi eller lignende.

Undtagelserne gælder også for chaufførerne. Buschaufførerne skal bruge mundbind og visir som alle andre. Men chaufføren er også ansvarlig for kundernes sikkerhed, og derfor skal han eller hun under kørslen sikre, at bussen kan føres forsvarligt. Det betyder, at hvis chaufførens briller dugger på grund af varmen fra et mundbind, eller der f.eks. er genskær i chaufførens visir, så er det tilladt for chaufføren at sænke mundbindet eller løfte visiret indtil brillerne er holdt op med at dugge eller solen ikke generer. Det kan derfor være fuldt i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, hvis man ser en chauffør i en bus, der midlertidigt har slået visiret op under kørslen.

Herudover er særlige grupper undtaget fra krav om mundbind eller visir, f.eks. af helbredsmæssige årsager. De chauffører, der er omfattet heraf, har et særligt lyseblåt badge på, hvor der står, at de er undtaget fra krav om værnemidler. Samtidig har sundhedsmyndighederne netop lanceret et badge til de borgere, der er særligt sårbare, som man kan skaffe på apoteket.

“I Movia er vi optaget af at passe godt på kunder og medarbejdere. Alle skal bære mundbind eller visir – både kunder, chauffører og kontrollører. Og det oplever vi helt generelt bliver overholdt. Men der er altså også særlige undtagelser, og det er vigtigt for os i Movia at hjælpe til med at minde om det, så vi undgår at kunderne bliver unødigt utrygge, eller at nogen ikke føler sig velkomne”, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Movia har løbende information i og på busserne om myndighedernes anbefalinger og kravet om værnemidler. En del af denne indsats har været grundigt information til alle chauffører om, hvordan de skal anvende mundbind og visir efter de gældende regler.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev