Aflandshage Vindmøllepark har fået etableringstilladelse, og der er sidste frist for naboer at søge erstatning inden den 9. februar. Erstatningskrav skal sendes til den uafhængige Taksationsmyndighed.

Aflandshage Vindmøllepark, som HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab står bag, har i november fået etableringstilladelse af Energistyrelsen.Vindmølleparken skal opføres i det sydlige Øresund, og vil efter planen levere grøn strøm svarende til 300.000 husstandes forbrug.

Naboer – som mener at boligen kan tabe værdi som følge af udsigt til de nye vindmøller – har mulighed for at søge erstatning via Værditabsordningen. Det er en ordning, der sikrer, at man kan få erstatning for eventuelt værditab på beboelsesejendomme.

Eventuelle erstatningskrav skal meldes ind til Taksationsmyndigheden. Det er den uafhængige myndighed, der behandler sagerne. Krav skal anmeldes via hjemmesiden taksationsmyndigheden.dk senest den 9. februar 2023 – en lovbestemt tidsfrist.

Regler for erstatning

HOFOR afholdt et informationsmøde den 15. december om netop muligheden for at søge erstatning som nabo. Energistyrelsen deltog også med en repræsentant.

Mødet var annonceret i lokalaviser i relevante nabokommuner og blev afholdt digitalt, for at så mange som muligt fra et stort geografisk område kunne deltage på lige vilkår, og det var desuden muligt at stille spørgsmål undervejs.

Gense infomødet

Det er muligt at se eller gense informationsmødet på hofor.dk/aflandshage, hvor der også er anden information om projektet.

Man skal være opmærksom på, at det koster et gebyr på 4.000 kroner at anmelde krav om erstatning for værditab. Derfor anbefaler HOFOR, at man ser infomødet for at få et billede af, om man eventuelt kan komme i betragtning til erstatning for værditab.

Derudover anbefaler HOFOR, at man ser på tidligere afgørelser i Taksationsmyndigheden, som findes på taksationsmyndigheden.dk.

Man kan med fordel fokusere på afgørelserne for vindmølleparken Vesterhav Syd II i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er den, der mest minder om Aflandshage Vindmøllepark.

Mulighed for at købe andele

Ud over reglerne om værditabserstatning handlede infomødet i december også om muligheden for at købe andele i vindmølleparken. Det er en ordning, der gælder borgerne i de fire nærmeste kommuner: Dragør, Tårnby, Hvidovre og Stevns Kommune.

HOFOR har desuden afholdt et infomøde for erhvervsfiskere om deres ret til at søge erstatning for eventuelle tab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev