Movia tilbyder nu flextur-kunder at betale alle ture samlet en gang om måneden, når de bestiller ture over telefonen. Dermed kan man oprette sig som kunde og betale på faktura uden at have NemID. Tiltaget er et led i at give kunderne nye betalingsmuligheder i flextur, hvor betaling med kontanter midlertidigt er suspenderet på grund af Covid-19.

Movias kunder får nu mulighed for at anvende flextur helt uden at brug af digitale platforme og NemID. Nu tilbydes kunder, der bestiller flextur over telefonen, at blive tilmeldt fakturabetaling, så alle ture betales samlet en gang om måneden.

Det skal give de kunder, der tidligere har benyttet telefonbestilling og kontantbetaling i vognen, en ny mulighed for at bruge flextur, uden at skulle oprette sig digitalt eller bruge NemID. Tiltaget kommer i forlængelse af den midlertidige lukning af kontantsalget i flextrafik-vognene for at undgå unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffør og kunder.

Tilmelding til flextur med efterfølgende fakturabetaling sker ved at udfylde et tilmeldingsskema, som kunderne får tilsendt ved at henvende sig til Movias kundecenter. Efter oprettelsen bestiller kunderne telefonisk deres flexture i Movias kundecenter, kunden oplyser sit kundenummer og betaler for den samlede kørsel en gang om måneden på samme måde, som det kendes fra Movias kørselsordning, flexhandicap.

Med den nye løsning, er det igen muligt for kunderne at bestille alle ture telefonisk.

“I Movia er vi meget opmærksomme på, at det at kunne bestille flextur på telefonen er afgørende for mange kunder, fordi de har svært ved det digitale. Som følge af Covid-19 har vi midlertidigt måttet lukke for kontantsalget i flextrafikken, og det har nogle af vores kunder været kede af. Vi er lykkedes med at hjælpe mange over på de digitale løsninger, og nu er vi så klar med en model, som hverken kræver NemID eller digital adgang. Flextur med efterfølgende fakturabetaling er en løsning, som vi ved, at mange ikke-digitale kunder har ventet på, og vi glæder os til at byde dem velkommen i flextur,” siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Det har under hele Covid19-epidemien kun været muligt at bestille flextur over telefonen til særlige formål såsom indkøb og lægebesøg. I slutningen af september blev muligheden for at bestille flexture telefonisk udvidet med et tiltag, hvor kunderne kan bestille turene over telefonen helt som man plejer, når blot de én gang har oprettet sig i Movias selvbetjening med NemID og kortbetalingsoplysninger. Med det nye tiltag har Movia iværksat yderligere en betalingsløsning, som kommer de flextur-kunder i møde, der heller ikke har denne mulighed.

Ordningen, som trådte i kraft 23. november, svarer til den, som også fungerer i Movias handicapkørselsordning. Her er kunderne tilmeldt en abonnementsordning med månedlig fakturering og mulighed for tilmelding til betalingsservice, og har derfor ikke været påvirket af suspenderingen af kontantsalget.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev