HOFOR og Frederiksberg Forsyning har netop lanceret en kampagne, der med kærlig inspiration fra Olsen-Banden konstaterer, københavnerne er “skidegode”, fordi de med til at gøre byen mere grøn, når de går på toilettet. Og at hovedstaden har “en plan” med det, som borgerne skyller ud i toilettet.

Gas i Københvan, foto: HOFOR

Det spildevand, der kommer fra forbrugerne, bliver nemlig brugt igen og genopstår – efter en række kemiske processer – som bygas, der kan bruges til tørretumbleren, pejsen, store procesanlæg, komfuret i hjemmet eller restauranten m.v.,

“Så på den måde kører det hele i ring på den grønneste og mest bæredygtige måde, man kan forestille sig. Kampagnen kan ses på sociale medier og i byrummet – f.eks. på busser i København og på Frederiksberg,” siger gaschef i HOFOR, Morten Stanley.

Ingen planer om udfasning

Bygassen er en del af fremtidens energiforsyning. I forbindelse med klimaplanerne har regeringen spillet ud med, at individuelle olie- og naturgasfyr skal udfases. Men bygas er noget andet, og der er absolut ingen planer om, at bygasen skal udfases. Hvilket bl.a. hænger sammen med, at bygassen løbende bliver grønnere, fordi den får tilført stadig mere biogas. Så på den måde flugter den perfekt med både de københavnske og de nationale grønne ambitioner om en markant reduktion af CO2-udledningen.

Målet er 100 pct. biogas i 2025

Der er fortsat stor efterspørgsel efter bygas. Faktisk afsætter HOFOR i dag næsten dobbelt så meget bygas som for ti år siden.

Ambitionen er, at 100 pct. af bygassen skal være CO2-neutral i 2025. “I øjeblikket udgøres ca. 40 af bygassen af biogas fra københavnernes eget spildevand, så vi er allerede godt på vej. Og så har vi fem år til at komme helt i mål. Og vi har en plan,” siger Morten Stanley.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev