Hvordan har de unge det i Gentofte anno 2020? Hvordan oplever de deres muligheder, og hvor har de udfordringer? Det og mange andre emner i forhold til de unge i Gentofte er blevet undersøgt i en ny rapport – Gentofte Ungdomsprofil 2020 – fra Center for Ungdomsforskning.

Gentofte kommune logo

Overordnet peger rapporten på, at langt størstedelen af de unge trives godt både i skolen og privat. De beskriver Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være ung i, og oplever de har mange muligheder og generelt et privilegeret ungdomsliv.

De unge oplever dog også et pres for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra omverdenen og deres forældre. Et pres, der ikke er unikt for de unge i Gentofte, og kobles af mange af de unge sammen med oplevelsen af at have mange muligheder i Gentofte Kommune og generelt høje uddannelsesforventninger.

Kommunalbestyrelsesmedlem og formand for det nye opgaveudvalg ‘Unges trivsel – sammen og hver for sig’, Andreas Weidinger, siger om rapporten:

– Jeg er meget glad for, at vi med rapporten endnu en gang får bekræftet, at vores unge bredt set har det rigtig godt – med mange muligheder og god trivsel. Rapporten bekræfter, at vi skal fortsætte de mange gode initiativer, vi har sat i gang med vores ungepolitik, som skal løfte unges trivsel og muligheder endnu mere. Selvom langt de fleste har det godt betyder det ikke, at vi skal sænke ambitionerne for unges sundhed og trivsel i Gentofte. Vi skal have røg og stoffer ud, og vi skal sikre, at alle trives. Derfor har vi netop igangsat et nyt opgaveudvalg med ti borgere og fem politikere om unges trivsel ‘Unges trivsel – sammen og hver for sig’, hvor vi skal arbejde med flere af rapportens pointer – blandt andet perfekthedskulturen – så alle unge trives endnu bedre.

Rapporten fokuserer bl.a. på, at det fremadrettet er vigtigt at hjælpe og støtte de unge i forhold til at håndtere deres egne og udefrakommende forventninger til bl.a. deres uddannelse og sociale liv. Og fortsætte med at styrke de unges fællesskaber, og nå ud til alle unge, så alle føler de f.eks. har nogen at tale med, hvis ungelivet er svært.

Baggrund for rapporten
Gentofte Ungdomsprofil 2020 beskriver, hvordan unge borgere fra udskolingen, på ungdomsuddannelserne og uden for uddannelse og arbejde har det på en række udvalgte og centrale områder. Center for Ungdomsforskning har udarbejdet forskningsrapporten, der giver et empirisk grundlag for at beskrive og forstå ungdomslivet i Gentofte Kommune – fra betydningen af fritidsliv og venskaber, skole og uddannelse til belysning af, hvordan de unge trives, og hvad der udfordrer deres trivsel. Rapporten afdækker også de unges forhold til sundhed og seksualitet, oplevelse af demokratisk deltagelse og deres digitale adfærd.

Det er tredje gang Center for Ungdomsforskning laver denne rapport. Første gang var i 2004 og dernæst i 2016, hvor Gentofte Ungdomsprofil 2016 dannede grundlag for udviklingen af EN UNG POLITIK. EN UNG POLITIK er udviklet af et opgaveudvalg bestående af 5 politikere og 10 unge og blev vedtaget i 2016. Politikken sætter retningen for et godt ungeliv i Gentofte Kommune gennem sine fem pejlemærker; Ingen alene, Forskellige sammen, Stå stærkt, Fri fremtid og Alle i tale.

Arbejdet med unges trivsel er en integreret del af Gentofte Kommunes arbejde på tværs af ungeområdet. Andreas Weidinger understreger at: “Indsatsen mod brug af røg og stoffer samt et begrænset alkoholforbrug blandt unge også hænger uløseligt sammen med spørgsmålet om den generelle trivsel. En af vores vigtigste tiltag i forhold til unge og rusmidler pt. er projektet Fælles om ungelivet, som har til formål at sikre at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at røg og stoffer bliver fortid i Gentofte samt at de unges rammer opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug.”

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev