Som en hjælp til landets skoler og institutioner, der fra i dag skal undervise udendøre, har Friluftsrådet oprettet en pulje til lokale samarbejder, der kan gøre udeundervisningen bedre. Der er afsat fem millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, og fristen for at søge om tilskud fra puljen er 1. juni 2021.

På skemaet for landets skoleelever i 5. til 8. klasse står der fra i dag ikke længere udelukkende online-undervisning. En dag om ugen er børnene tilbage i skolerne – med undervisning under åben himmel.

At gå i skole udenfor har mange positive gevinster, men kan også være en udfordring for lærere og pædagoger, for hvordan underviser man bedst muligt udenfor det traditionelle klasseværelse?

For at overvinde nogle af de udfordringer er det oplagt at arbejde sammen med lokale aktører som foreninger, frivilliggrupper, naturskoler, naturvejledere mv., der kan byde ind med inspiration til aktiviteter, udlån af faciliteter og andre former for samarbejde, som kan gøre undervisningen spændende og samtidig proppe læring ind i hovederne på børnene.

Derfor åbner Friluftsrådet nu ekstraordinært for en pulje på 5 millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv målrettet lokale samarbejder, der understøtter børns aktiviteter og undervisning i det fri.

Mange gevinster ved læring i naturen

På de danske skoler har der det seneste år allerede været udeundervist i stort omfang.

Tvunget af omstændighederne er hverdagen blevet gentænkt, og idéen om hvordan man går i skole grebet anderledes an. Det har ført til mange kreative løsninger med forskellige aktiviteter i det fri rundt om i hele landet.

Friluftsrådet håber, at denne pulje kan hjælpe skolerne til i samarbejde med lokale foreninger eller andre lokale aktører at rykke endnu flere og nye aktiviteter ud i naturen. Fra ikke bare klasseværelset på skolen, men især fra det digitale klasseværelse, som børnene har siddet i de sidste måneder.

“Mange børn har savnet sociale relationer. At gå i skole udendøre vil styrke det, ligesom de kommer væk fra den stillesiddende hverdag foran skærmen,” siger formand i Friluftsrådet, Niels-Christian Levin Hansen.

Han påpeger derudover en række øvrige positive gevinster ved at lære i et klasseværelse uden tag og vægge.

“Udeundervisning nedsætter smitterisikoen, men det giver også både frisk luft og bedre motorik samt gavner indlæringsevnen. Jeg håber derfor, at nogle af de tiltag og samarbejder, der bliver skabt ved hjælp af puljen, vil vare ved, når hverdagen bliver mere normal,” siger Niels-Christian Levin Hansen.

Støtte på op til 100.000 kr.

Det er ikke kun Friluftsrådet, der mener, at man ikke skal se udeundervisning som en nødløsning. Også mange lærere er glade for den anderledes undervisningsform og de gevinster, der følger med læring i naturen.

I en undersøgelse fra november 2020 foretaget blandt 300 lærere fremgik det, at over halvdelen af dem gerne ville undervise mere ude, end de allerede gjorde.

Især undervisere i sprog- og kulturfag angav dog, at de manglede blandt andet materialer eller kollegial opbakning til at flytte undervisningen ud i naturen.

Netop materialer og udstyr er noget af det, der kan søges om tilskud til i puljen. Tilskuddene er på mellem 5.000 og 100.000 kr.

For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men eventuel medfinansiering kan indgå i den samlede vurdering og således påvirke prioriteringen af projektet.

For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent.

Udover et krav om at initiativet udføres i et samarbejde mellem en lokal skole, fritidsordning eller dagtilbud og en eller flere andre lokale aktører er der særlig fokus på initiativer, der giver børnene bedre mulighed for friluftsaktiviteter samt læring og sansning i naturen.

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2021.

Læs mere om puljen og kriterierne for at søge

Tilmeld dig vores nyhedsbrev