KU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om sundhedsforskning:

I dag lancerer Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) 4 nye forskningssamarbejder, der går på tværs af hospitaler og universiteter. De skal sikre, at ny forskning hurtigere kan bruges til gavn for patienter. De nye Clinical Academic Groups (CAGs) skal skabe resultater inden for tarmkræft, hudkræft, kronisk inflammation i kroppen og området for kronisk syge ældre.

Forskere
Bedre forebyggelse, mere præcise diagnoser og en effektiv behandling af patienter. Det er formålet med CAG, der er et samarbejde mellem forskere og klinikere fra hospitaler og universiteter. Samarbejdet foregår på tværs af GCHSP partnerskabsorganisationerne: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Nu lanceres der fire nye CAGs, der skal løfte og samle klinik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling inden for tarmkræft, hudkræft, kronisk inflammation i kroppen og området for kronisk syge ældre.

”Vi står over for en række sundhedsudfordringer, som er meget komplekse. Det skal forskningen være med til at løse. Til det har vi brug for store forskningssamarbejder på tværs af universiteter og hospitaler, hvor den basale, den translationelle, den kliniske og den sundhedsteknologiske forskning i fællesskab bidrager til at finde, udvikle og implementere løsninger. Det gør vi allerede i Danmark, men vi skal blive endnu bedre”, siger direktør for GCHSP Per Jørgensen.

Ved lanceringen fortæller repræsentanter fra de nye CAGs, om hvilken forskel deres samarbejde vil betyde for patienterne. Regionsrådsformændene for Region Sjælland og Region Hovedstaden vil begge være til stede ved fejringen i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet og fortælle om de politiske visioner for samarbejdet.

Kort om de fire nye CAGs:

Bedre og mere præcis diagnose til tarmkræftpatienter
I Danmark bliver 5.000 patienter hvert år diagnosticeret med tyk- og endetarmskræft. Mange behandles med operation, men hver fjerde patient udvikler komplikationer inden for en måned, mens hver tredje oplever tilbagefald.

Professor Ismail Gögenur fra Sjællands Universitetshospital og professor Ali Salanti fra Københavns Universitet vil med deres CAG reducere syge- og dødeligheden hos patienter med tyk- og endetarmskræft, der bliver opereret. Tidligere forskning har vist, at en personligt tilpasset behandling, som sikrer patienten den rette behandling på det rette tidspunkt, har stor betydning for følgesygdomsforebyggelse og sygdomstilbagefald. CAG’en vil derfor skabe en avanceret platform for klinisk forskning i personlig medicin inden for kirurgi gennem et samarbejde mellem grundforskere med speciale i big data, eksperter i translationelle laboratorieteknikker og et tværfagligt team af eksperter, der repræsenterer alle faser i patientforløbet.

Læs mere om denne CAG på GCHSP’s hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev