Gentofte skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om rusmidler:

Gentofte Kommunes nye undersøgelse af unges trivsel og brug af rusmidler viser et fald i antallet af rygere, mens lidt flere end tidligere bruger rusmidler såsom hash. Samtidig viser undersøgelsen, at der er sket en stigning i antallet af unge, der lever med angst og depression.

Unge i Gentofte klarer sig generelt bedre i skolen end unge i resten af landet. De har også flere venner og siger oftere end andre unge, at de får god opbakning hjemmefra. Det viser undersøgelsen Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune, som Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet netop har udarbejdet på vegne af Gentofte Kommune.

Undersøgelsen viser også, at der siden kommunens første undersøgelse af forholdene i 2015 er sket et fald i antallet af unge, der ryger dagligt, men at unge i Gentofte fortsat drikker for meget alkohol og oftere tager rusmidler end unge i resten af landet. Samtidig siger lidt flere i dag – særligt blandt de unge kvinder – at de føler sig ensomme eller lider af angst.

Formanden for Børneudvalget, Michael Fenger (K), tager imod rapporten med blandede følelser.

– Det er positivt, at vi blandt andet ser et fald i antallet af unge, der ryger hver dag og at mange unge lever gode liv, har venner og opbakning hjemmefra. Omvendt ærgrer det selvfølgelig, at vores unge fortsat ligger højt i forhold til alkohol og andre rusmidler, og at en del oplever angst og depression. Det er noget af det, vi naturligvis gerne vil ændre, siger Michael Fenger.

Netop med hensyn til alkohol og rusmidler ligger de unge i Gentofte på niveau med deres jævnaldrende i Københavns Kommune. Det mener forskerne bag undersøgelsen tyder på, at de unge i Gentofte tager del i en ‘storby festkultur’.

Vil styrke forebyggelsen

De nye tal kommer ikke bag på Michael Fenger, selvom kommunen i forvejen har mange tiltag, der skal forebygge og forbedre sundheden og trivslen blandt unge.

– Resultaterne kommer ikke bag på os, men bekræfter os i, at der ikke er noget quick fix, der løser det her. Det understreger snarere vigtigheden af den ambitiøse tilgang, vi allerede har besluttet os for, nemlig at arbejde målrettet med det i samarbejde med de unge selv, deres forældre og hele lokalsamfundet, siger Michael Fenger.

Den tilgang er udgangspunktet for kommunens opgaveudvalg, Unges Sundhed og Trivsel, som Michael Fenger er næstformand for. Her arbejder borgere og politikere sammen for at finde løsninger, der skal forbedre sundheden og trivslen blandt kommunens unge. Arbejdet er blandt andet inspireret af Islands succes med forebyggelse, der bygger på forskningsbaserede data, og på at hele samfundet tager ansvar.

– Islands succes med forebyggelse handler blandt andet om at se på de tiltag, som forskningen viser har en forebyggende effekt. For eksempel viser deres data, at det at deltage i organiseret idræt og fritidsaktiviteter og stærke forældresamarbejder har en forebyggende effekt. Den tilgang er vi naturligvis inspireret af, ligesom vi også overvejer andre tiltag, såsom øget forbud mod rygning og øget fokus på at give unge adgang til flere fællesskaber, hvor røg og alkohol ikke er omdrejningspunktet for at være sammen, siger Michael Fenger.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune baser sig på tal indhentet blandt 1.511 tilfældigt udvalgte unge mellem 15 og 25 år med bopæl i Gentofte. Rapporten rummer også sammenlignelige tal for unge på landsplan og Københavns Kommune og sammenligner også med tal fra 2015.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev