De gældende restriktioner som følge af Corona-situationen gør det desværre ikke
muligt at afholde generalforsamling inden udgangen af april. Derfor udsættes denne
til anden halvdel af september. Det afholder os dog ikke fra at forsøge at
gennemføre en række arrangementer inden sommerferien.

Foråret står i vandreturenes tegn, og vi planlægger med fire samt et åbent hus i
Gentoftes gamle vandtårn. Ud over dette håber vi at kunne gennemføre en
bogreception. Det er planen, at temahæftet om Hellerup udkommer inden
udgangen af juni. Programmet ser således ud frem til sommerferien:

Fredag den 11.juni klokken 10:00: Vandretur Tuborg

Fredag den 11. juni klokken 14:00: Vandretur Krathuskvarteret

Lørdag den 12. juni klokken 10:00: Vandretur Hellerup

Lørdag den 12. juni klokken 14:00: Vandretur Hundesømosen

Søndag den 13. juni klokken 10:00-13:00: Åbent hus Gl. Vandtårn

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Vandretur i Tuborg-området
Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 11. juni kl.10.00-11:30
Mødested: Ved Tuborg flasken på Strandvejen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Niels Ulrik, der er forfatter til temahæftet om Tuborg tager os på en tur gennem
det gamle og det nye Tuborg. Vi går ad Dessaus Boulevard og ser ud over det
nye Tuborg Syd, der er ved at blive bygget. Dernæst går vi langs kanalerne til
mindetavlerne ved Tuborglinjen. Turen går videre til Skelstenen forbi
Rosenhuset og slutter ved den gamle administrationsbygning.

Tuborg navnet lever, selvom øllet bliver produceret i Fredericia
Vandretur i Krathuskvarteret
Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Fredag den 11. juni kl.14.00-15:30
Mødested: Ved Skovgårdsvej 75
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Krathuskvarteret. Området, der afgrænses af Skovgårdsvej, Klampenborgvej,
Krathusvej og Ørnekulsvej, rummer en mængde arkitekttegnede huse. Blandt andet
er der 19 huse tegnet af Arne Jacobsen og 10 af Mogens Black-Petersen, foruden
huse af Aage Rafn, Mogens Lassen og flere. På denne korte tur kommer vi forbi de
fleste og kan følge specielt Arne Jacobsen forskellige former for modernisme.

Krathusvej 36
Vandretur i Hellerup
Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Lørdag den 12. juni kl.10.00 – 11.30.
Mødested: På hjørnet af Callisensvej og Strandvejen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Vi går langs Strandvejen og fortæller om nye og gamle bygninger. Turen runder
pavillonerne og går via Margrethevej og kirken ad Svanemøllevej til Skt. Pedersvej,
hvor turen slutter.

Hellerupgård – derfor hedder bydelen Hellerup
Vandretur rundt om Hundesømosen
Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Lørdag den 12. juni klokken 14.00 – 15.30.
Mødested: Det tidligere Jægersborg Hotel, Chr. Olesen firmaet
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Hundesømosen kaldes også arkitektmosen, fordi en række arkitekter blev
opmærksom på stedets naturskønhed og tegnede en række huse, heriblandt flere til
sig selv.

Luftfoto af Hundesømosen. Google Earth.
Åbent hus i Gentofte Gamle Vandtårn
Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen.

Dato: Søndag den 13. juni, klokken 10:00-13:00
Mødested: Ræveskovvej 14
Tilmelding: Der er ingen tilmelding til dette arrangement

På Christiansø, nær Rønne og i Frederikshavn findes fæstningstårne fra den tidlige enevældes tid.
På toppen af Ræveskovsbakken (37 meter over havniveau) opførte Gentofte Kommune et
lignende fæstningstårn. Det havde funktion som vandtårn, men det var en pastiche af de gamle
tårne. Tårnet på Ræveskovsbakken fungerede frem til 1972, hvor det blev taget ud af brug, idet
Jægersborg vandtårn nær motorvejsudfletningen fra 1955 havde rigeligt med kapacitet. Før vi
kommer op i tårnet, skal vi høre lidt om vandforsyningens historie i tidligere tider. Udsigten fra
tårnet er formidabel, så vi håber på godt vejr. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev