Laudate – Dyssegårdskirkens nye projektkor

Start i et overskueligt kor med 13 prøver i første sæson!

Laudate er for øvede såvel som ikke-øvede mænd og kvinder. Nodekendskab er ikke en forudsætning, men der vil være et undervisende element i form af rytmik-, nodelæsnings- og klangøvelser –  noget som Sebastian er øvet i igennem konservatoriet, og ved erfaring fra de mange kor han har dirigeret og/eller akkompagneret.

De to årlige projekter kulminerer i medvirken i forskellige gudstjenester og en koncert i slutningen af forløbet. Musikken varierer mellem korstykker og sange/salmer fra højskolesangbogen og andre samlinger. Cirka 12 øvegange pr. projekt.

Det første projektet består af medvirken til gudstjenesterne søndag den 15. oktober og 19. november –  begge kl. 10:30 (prøve kl. 9:30), og kulminerer i koncert tirsdag 5. december kl. 19:30 (prøve 18:45). Der er ikke prøve i uge 42, 43 og 46, men derimod korprøve med frokost den 18. november kl. 12:00-14:30 (frokosten koster 50,oo kr.).

Det er gratis at være med!

Korprøver: Tirsdage kl. 19:30-21:30 i kirkens sognegård. Opstart den 12. september.

Tilmeld dig til Sebastian her.

Foto: Dyssegaardskirken. Pressefoto.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev