Nyt nationalparkråd udpeget

I løbet af sommeren har foreninger, organisationer og lokale myndigheder indstillet kandidater til rådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Efter en grundig proces har nationalparkens bestyrelse nu nedsat et nyt råd på 20 medlemmer. Rådet er sammensat af kandidater med stor lokal opbakning og tilsammen har de en særlig viden inden for alle nationalparkens fem indsatsområder.

Se listen over medlemmerne af det nye råd

Gurre Slotsruin skal vækkes til live

I middelalderen var Gurre Slot en af Danmarks mest betydningsfulde borge. På trods af at kongeborgen i dag står tilbage som en forfaldt ruin, er den stadigvæk et af landets vigtigste historiske varetegn, der vidner om fordums storhed. Et nyt projektforslag skal nu bane vejen for, at ruinen restaureres og formidles.

Læs om projektet

Mere viden om den truede skovmår

Skovmåren er et sjældent og fredet pattedyr i den danske natur, og man ved kun lidt om det sky natdyrs udbredelse på Sjælland. Nu forsøger nationalparken i samarbejde med Aarhus Universitet, Naturstyrelsen og ikke mindst aktive frivillige fra Naturhistorisk Forening Nordsjælland og Dansk Pattedyrforening at bidrage med bedre viden om arten ved at samle data ind ved hjælp af et antal vildtkameraer i skove i nationalparken.

Naturen styrkes i Gadevang

I samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfond er nationalparken i gang med at genoprette natur i Gadevang Mose. Mosen er under stærk tilgroning, og tørvenaturen er i fare for at forsvinde, bl.a. fordi der mangler græssende dyr til at holde birk, rødel og fyr nede. Forhåbentlig vil den lille grønne busksommerfugl også fremover kunne flyve sammen med andre dyr og planter, som er knyttet til mosen.

Læs om flere af nationalparkens projekter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev