Nationalpark Kongernes Nordsjælland åbner nu for ansøgninger til deres nye nationalparkpulje.

Puljen er sat i verden for at støtte projekter, der bidrager til at udvikle nationalparkens formål og det er muligt at søge støtte projekter der udvikler og styrker natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning og forskningsrelaterede aktiviteter i nationalparken.

Det er første gang, at nationalparken åbner for ansøgninger til puljen.

Vi har allerede fuld fart på med mange gode projekter i nationalparken. Med den nye nationalparkpulje vil vi øge det momentum, så lokale ildsjæle i foreningslivet og vores private lodsejere kan søge om støtte til projekter, der bidrager til at bevare, styrke og formidle natur, kulturhistorie og skabe mulighed for at alle kan opleve herlighederne, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det er et udvalg bestående af medlemmer af nationalparkens bestyrelse og råd, der har rådgivet om puljen, og for dem har det været vigtigt, at den kan søges til mange typer af projekter.

Nationalparken har mange formål, og det har vi ønsket at puljen skal afspejle. Derfor har den et bredt formål, der forhåbentligt også gør at den er relevant for rigtig mange af de lokale foreninger og lodsejere i nationalparken, siger Poul Erik Pedersen, næstformand i bestyrelsen og formand for nationalparkens puljeudvalg.

Nationalparkpuljen kan søges af private lodsejere i nationalparken og lokale foreninger med et ikke-kommercielt formål. Der kan søges mellem 25.000 og 100.000 kr. til et projekt.

Ansøgningsfristen til puljen er søndag den 6. marts kl. 12.00. Der kan findes mere information om puljen på Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside: https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkpulje/

Nationalparksekretariatet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

På denne korteste dag i året, vil vi gerne ønske alle en dejlig jul og et lykkebringende nytår. Vi er tilbage på kontoret mandag d. 3. januar 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev