Slottet kom i familien Bernstorffs eje med hans onkel  J.H.E.Bernstorff. Både nevø og onkel tjente den danske konge som udenrigsministre.

AP Bernstorff  var oplysningtidens mand. Han var interesseret i landboreformer og gennemførte som den første i landet reformerne på godset i Gentofte i slutningen af 1700-tallet.

Landsbyfællesskabet blev opløst og gårdene flyttet ud på de fritliggende jordlodder og bønderne blev selvstændige.

Bønderne var ikke begejstrede i begyndelsen, men det blev de. Velstanden steg.

I dag er der ingen af datidens gårde tilbage, men navnene findes som gadenavne overalt i kommunen. Flere billeder af Bernstorff-Parken

Bernstorff Slot danner i dag de formfuldendte rammer om et eftertragtet konferencecenter, hotel og en restaurant der bl.a. er kendt for sin søndagsbrunch.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev