Fæstningskanalen løber fra Furesøen til Ermelunden og blev anlagt i årene 1886-1887 for at lede vand til tre planlagte oversvømmelsesområder. I tilfælde af krig skulle oversvømmelsen fungere som en voldgrav, der beskyttede hovedstaden mod angreb fra nord.
Anlægget betod af to dele – Nordre oversvømmelse, som løber fra Ermelundens Stemmeværk til Strandvejen og Søndre oversvømmelse, der løber fra Jægersborg Stemmeværk til Vestvolden.
Hvis hele kanalen skulle fyldes med vand ville det tage ca. 8 dage. Forsvaret havde dog forskellige metoder for at fylde kanalen, så hvis der opstod et pludseligt behov, kunne Nordre oversvømmelse etableres på under to døgn.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev