Gentofte BrandMuseum
Hellerupvej 5 B st.
2900 Hellerup
39 62 89 22
info@gentoftebrandmuseum.dk

Gentofte BrandMuseum på Facebook

Åbningstider
Onsdage mellem kl. 10.00 og 14.00.
Det er gratis at besøge museet.
Besøg på andre tidspunkter kan aftales i forvejen.

Fornøjelige og lærerige timer
På Brandmuseet kan alle institutioner, foreninger, forældre med deres børn og bedsteforældre med deres børnebørn få nogle uforglemmelige timer sammen. Museet er placeret i et helt unikt miljø på Gentofte Kommunes gamle brandstation fra 1909.

Gentofte BrandMuseum blev indviet den 17. maj 1987 – på Brandvæsenets 85 års fødselsdag – og drives af Museumsforeningen, hvis formål er at bevare Gentofte Brandvæsens materiel og historie.

Alt i brandslukning – før og nu
Udstillet finder man utallige genstande fra brandspande og slanger af læder over brandhager, brandhaner, strålerør, uniformer, røgmasker til beskyttelsesdragter. Desuden et omfattende arkiv med kildemateriale.

Museumsforeningen har indrettet permanente udstillinger i de to bevarede sprøjtehuse i Gentofte Kommune:
Jægersborg gamle sprøitehus ligger på Ermelundvej 96 x (i Benbrækker-stræde mellem Jægersborg Kaserne og det gamle Jægersborg Hotel).

Sprøjtehuset er formentlig fra ca. 1750 og er indrettet med selvtændende lys, så det kan besøges på alle tider af året.
Der er udstillet materiel fra 1800-tallet, som har været benyttet i Gentofte.

Charlottenlund Slot Sprøjtehus ligger på Jægersborg Alle 2 A (ved siden af ”Ved Stalden”). Sprøjtehuset er fra 1882 og er tegnet af etatsråd og kongelig bygnings-inspecteur Ferdinand Meldahl i forbindelse med ombygningen af Charlottenlund Slot. Sprøjtehuset er ligesom det første indrettet med selvtændende lys, så det kan beses på alle tider af døgnet og året. Også her er udstillet materiel fra 1800-tallet, som har været benyttet i Gentofte Kommune.

Samlingen viser Brandvæsenets udvikling fra midten af 1800-tallet frem til i dag. Du kan se håndkraftsprøjter fra de gamle sprøjtehuse og motordrevne brandbiler – bl.a. Nordeuropas ældste danskbyggede automobilsprøjte fra 1919, Triangel-sprøjter fra 1930-erne og en officersvogn fra 1946.

M2 fra siden. Foto Gentofte Brandmuseum

Sådan drives Gentofte BrandMuseum
Alt arbejde på Gentofte BrandMuseum udføres af medlemmerne ulønnet og i deres fritid. Deres smukke Brandmuseum drives udelukkende for frivillige bidrag fra trofaste medlemmer, private, institutioner og virksomheder. Firmaer og fonde yder sponsorstøtte til særlige projekter.

Vil du være medlem?
Gentofte BrandMuseums forening har til formål at drive og formidle økonomisk – og anden – støtte til Gentofte BrandMuseum, så Gentofte Brandvæsens materiel bevares for eftertiden. Som medlem får du adgang til Museet, når du har lyst. Ligeledes kan du som medlem deltage i Museets forskelligartede aktiviteter og arrangementer. Der vil ligeledes i et vist omfang være mulighed for at deltage i og formidle kørsel med de historiske køretøjer.

Læs mere om fordele og betingelser her.

sølvpartner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev