2015-09-12 15.10.59
På Gentoftegade lige ved torvet ligger et stort bygningskompleks, der bl.a. huser Gentofte bibliotek. Over porten, der fører ind til Super Brugsen og Den nye Grønne er facaden dekoreret med et ornament, der forestiller den græske gud Hermes. Han er handlens og købmændenes gud og gudernes budbringer. Baggrunden for ornamentet går helt tilbage til 1854, hvor købmand Jens Martin Lund startede den første større købmandshandel på Gentofte Torv.

Med jernbanens ankomst til Gentofte i 1862 steg indbyggertallet markant, og der skete en stor udvikling af området omkring Gentoftegade. I 1872 overtog købmand Ole Nielsen butikken fra Jens Martin Lund. Ole Nielsen grundlagde en stor familiedrevet købmands- og trælastforretning, der hvor biblioteket ligger i dag. Udviklingen af området omkring Gentoftegade tog virkelig fart fra omkring 1900, hvor Gentoftegade udviklede sig til en butiksgade med mange små butikker.

Købmandsgården

Ole Nielsen overdrog i 1902 købmandshandlen til sønnen Oluf Nielsen, der videreførte forretningen i mange år. I 1937 ændrede gadebilledet sig markant, da det store kompleks “Ole Nielsens hus” blev opført. Resten af Gentoftegade fulgte med hen af vejen, og de lave landsbyhuse blev erstattet af de etageejendomme som i dag præger bybilledet.

Købmandshandlen blev senere omdannet til et familieaktieselskab med Oluf Nielsen og hans to sønner, Ove og P.O. Nielsen, som aktionærer.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev